Informatyzacja placówek medycznych

 

13 grudnia 2022

Przy odpowiedniej dyscyplinie informatyzację można przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach.

Proces informatyzacji ochrony zdrowia niesie za sobą bardzo korzystne skutki. Niektóre, tak jak np. usprawnienie w rozliczaniu świadczeń czy obniżenie kosztów archiwizacji danych i dostępu do nich, placówka odczuje od razu. Dostrzeżenie innych zajmuje czasem kilka miesięcy.

Pokonaj bariery w informatyzacji!

Dowiedz się wiecej weź udział w webinarium:
"Informatyzacja placówek ochrony zdrowia"

13 grudnia 2022 r.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.
"RODO w codziennej praktyce podmiotu leczniczego"
(Choć od rozpoczęcia stosowania RODO minęło już ponad 4 lata, niektóre aspekty codziennej działalności placówek ochrony zdrowia nadal powodują pytania w kontekście zgodności z ogólnym rozporządzeniem. Podmioty ochrony zdrowia prezentują różny poziom standardów, a sposób rozumienia wdrożenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych bywa znacząco odmienny. Wystąpienie zostanie poświęcone omówieniu próby standaryzacji podejścia do ochrony danych osobowych w branży medycznej w ramach Kodeksu Postępowania dla sektora ochrony zdrowia i będzie poruszać wybrane zagadnienia opisane we wspomnianym Kodeksie Postępowania.)

 

- Mateusz Majewski - Key Account Manager w SecureVisio
"Cyberbezpieczeństwo w placówkach medycznych pod kątem zgodności z KSC, RODO i KRI."

 

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka
"System e-zdrowia w Polsce – gdzie jesteśmy, czego możemy się spodziewać w 2023 r.?"
(Podczas wystąpienia prelegent podsumuje najważniejsze tegoroczne zmiany prawne z zakresu e-zdrowia oraz przedstawię kluczowe reformy i projekty, które mają być realizowane w 2023 r.)

 

- Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Departament Wdrożeń systemu e-Zdrowie, Centrum e-Zdrowia
"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak placówki medyczne oceniają swoją gotowość do cyfryzacji i co nowego czeka nas w e-zdrowiu w 2023 r."

- Marcin Pera - Statlook Expert
"20 lat bezpieczeństwa sprzętu, oprogramowania i użytkowników. Statlook, czyli stabilne zarządzanie zasobami w praktyce"

 

- Aneta Komosa - Główny specjalista, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie
"Fundusze Europejskie dla branży medycznej w perspektywie 2021 – 2027"
(Nowe programy i możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w sektorze zdrowia w perspektywie 2021-2027.)

 

Tematyka webinariów:

- Systemy informatyczne wspierające zarządzanie placówką medyczną
- Infrastruktura informatyczna w placówkach medycznych
- Proces ucyfrowienia placówki medycznej
- Elektroniczna dokumentacja medyczna
- Bezpieczeństwo danych
- Telemedycyna
- Systemy wideokonferencyjne

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

 

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY SREBRNI

Image
Image

PARTNER

Image

PRELEGENCI

Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o. 

Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Departament Wdrożeń systemu e-Zdrowie, Centrum e-Zdrowia

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Mateusz Majewski - Key Account Manager w SecureVisio

Aneta Komosa - Główny specjalista, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

Marcin Pera - Statlook Expert

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.