26.04.2018 r.

Workflow - dokumenty pod kontrolą 

Szanowni Państwo
26 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Workflow - dokumenty pod kontrolą"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:

- Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office
"ELO ECM Suite 10 – System do zarządzania dokumentami, archiwizowania i obieg dokumentów"
(Dokumenty papierowe, elektroniczne, e-maile, Obiegi, zadania,….. – Jak to ogarnąć? Zostanie przedstawione praca pod ELO: przyjmowania dokumentów, wersjonowanie, obieg, formularze słów kluczowych, udostępniane dokumentów; Uprawnienia w ELO można tak skonfigurować, że wymagania RODO są spełnione; ELO i nowy standard unijny do e-faktur)

- dr Danuta Kajrunajtys - Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie
 "Robotic Process Automation  - automatyzacja procesów pracy (workflow)"
 (Na stanowiskach pracy do obsługi procesów workflow używa się więcej niż jednej aplikacji biznesowej. To generuje wyzwania dla użytkowników a także przesuwa ciężar gatunkowy na działania niemerytoryczne (tzw. klikanie w celu np. dotarcia do właściwego pola). Propozycją IT, która wychodzi naprzeciw tym problemom jest oprogramowanie pozwalające na automatyzację niektórych czynności wykonywanych przez użytkownika. Celem prezentacji jest omówienie kluczowych cech oprogramowania znanego jako Robotic Process Automation (RPA), modeli użycia, procesu konfigurowania robota na stanowisku pracy, konsekwencji zastosowania robotów w procesach workflow. Zostanie zaprezentowany zalecany scenariusz postępowania od podjęcia decyzji o wykorzystaniu tej klasy rozwiązania po zarządzanie działającymi robotami programowymi. Uwaga zostanie poświęca także omówieniu kryteriów wyboru środowiska narzędziowego do kreowania robotów i rynku dostawców tych rozwiązań.)

- Magda Chomuszko - dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, autorka bloga wirtuozksiegowosci.pl
"Workflow skutecznym wsparciem dla poprawnych danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym"
(W świelte obowiązku przekazywania danych do kontroli organom skarbowym za pośrednictwem Jednolitych Plików Kontrolnych, podatnik w pierwszej kolejności powinien zadbać o poprawność tych danych w swoich systemach informatycznych. Urzędy oczekują od podatników należytej staranności w tej kwestii i przy braku takowej, mogą pociągnąć do solidarnej odpowiedzialności przy nakłdaniu sankcji za błędy i nieprawidłowości. Aby sprostać tym wsystkim wymogom, warto wesprzeć się narzędziami, które wydajnie przyczynią się do uporządkowania ewidencji dokumentów, a przede wszystkim zmniejszą ryzyko wprowadzenia do programów komputerowych niepoprawnych informacji, dając w ten sposób gwarancję prawidłowych danych w strukturach JPK.)

- Marlena Sakowska-Baryła i Magdalena Czaplińska - Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
"Ochrona danych osobowych według RODO a obieg dokumentów w organizacji"

- Michał Kudła - SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
"Rewolucja w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych"
(Prelegent podczas wystąpienia omówi następujące punkty: Kilka zdań o samym RODO, tytułem wstępu – co to jest, kiedy wchodzi dokładnie; Najistotniejsze zmiany na gruncie RODO; Aktualny stan prawny w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych; Czym jest Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; Nowe uregulowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.)

- dr Witold Furman - Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
"Podatkowo - rachunkowe aspekty przechowywania i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej w kontekście przepisów prawa podatkowego oraz bilansowego"
(Celem wykładu jest prezentacja stanu prawnego w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej w kontekście przepisów prawa podatkowego oraz bilansowego. Podczas wystąpienia szczególna uwaga zostania zwrócona na aktualne przepisy prawne oraz praktyczne podejście organów podatkowych oraz audytorów zewnętrznych w tym zakresie. Poruszona zostanie także kwestia obowiązków jednostki gospodarczej, wskazane obszary zagrożeń i ryzyka. Ważną częścią prezentacji będzie zagadnienie jednolitego pliku kontrolnego oraz jego wpływ na przedmiotowe zagadnienie.)Tematyka konferencji:
- Czym jest e-dokument i jak go wykorzystać?
- Jakie są wady i zalety systemów EOD i workflow?
- Jak to robią inni? - case study
- Zarządzanie dokumentacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie
- Wykorzystanie e-faktury do generowania oszczędności
- Podpis elektroniczny i jego zastosowanie
- Zarządzanie uprawnieniami i dostępem
- Systemy archiwizacji
- Digitalizacja dokumentów
- Systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR
- Systemy faksowe, skaner, mail
- Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
- Portale korporacyjne inter/intra/extranet


Grupa docelowa:
- CIO, Dyrektorzy i Kierownicy działów informatycznych, infrastruktury IT i technologii
- Dyrektorzy i Kierownicy Administracyjnych
- Dyrektorzy i Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie drukiem i korespondencją
- Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami
- Dyrektorzy i Kierownicy ds. operacyjnych
- Kierownicy ds. zakupów

PARTNER

elo_150.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

smw_legal_150.jpg

PRELEGENCI

dr Magda Chomuszko - autorka bloga wirtuozksiegowosci.pl
dr Marlena Sakowska-Baryła - SBC Kancelaria Radców Prawnych
dr Witold Furman - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office
Magdalena Czaplińska - SBC Kancelaria Radców Prawnych
dr Danuta Kajrunajtys - Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie
Michał Kudła - SMW Legal
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki