Workflow - dokumenty pod kontrolą 

09.02.2022 r.

Współczesny biznes charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się zmiany. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest posiadanie odpowiedniej informacji w odpowiednim czasie. Co jest nośnikiem informacji w przedsiębiorstwie? Dokumenty!
Sprawne zarządzanie dokumentami jest bardzo ważne. Uporządkowane dokumenty nie tylko ułatwiają pracę, ale przede wszystkim stanowią o powodzeniu przedsiębiorstwa. Każda firma potrzebuje odpowiednich narzędzi, by profesjonalnie prowadzić komunikację, nie tyko wewnątrz firmy, ale też na zewnątrz.
Co jest odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców? Z pewnością są to systemy, które ułatwią, usprawnią, zautomatyzują pracę każdej firmy.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w konferencji ONLINE "Workflow – dokumenty pod kontrolą", która odbędzie się 9 lutego 2022 r.
 
W programie :
 

- Karol Wodecki - Senior Penetration Coordinator and Planning Manager, Standard Chartered
"Cyfrowe podpisy na dokumentach - proste bezpieczeństwo wciaż bardzo słabo rozpowszechnione."

- Maciej Jakubowski - Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
"Krajowy System e-Faktur – kolejny krok na drodze do cyfryzacji w biznesie."

(1 stycznia 2022 r. uruchomiono Krajowy System e-Faktur. W pierwszym okresie obowiązywania przepisów korzystanie z platformy będzie dobrowolne. Tym samym obok faktur papierowych oraz elektronicznych wprowadzono nową metodę dokumentowania obrotu. W prezentacji omówione będą podstawowe założenia nowego systemu, terminy wdrożenia, obowiązki oraz potencjalne korzyści i zagrożenia.) 
Tematyka konferencji:

- Czym jest e-dokument i jak go wykorzystać?
- Jakie są wady i zalety systemów EOD i workflow?
- Jak to robią inni? - case study
- Zarządzanie dokumentacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie
- Wykorzystanie e-faktury do generowania oszczędności
- Podpis elektroniczny i jego zastosowanie
- Zarządzanie uprawnieniami i dostępem
- Systemy archiwizacji
- Digitalizacja dokumentów
- Systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR
- Systemy faksowe, skaner, mail
- Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
- Portale korporacyjne inter/intra/extranet

Grupa docelowa:
- CIO, Dyrektorzy i Kierownicy działów informatycznych, infrastruktury IT i technologii
- Dyrektorzy i Kierownicy Administracyjnych
- Dyrektorzy i Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie drukiem i korespondencją
- Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami
- Dyrektorzy i Kierownicy ds. operacyjnych
- Kierownicy ds. zakupów

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY 

PARTNERZY  MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Maciej Jakubowski - Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.