28.02.2018r.
Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją


Szanowni Państwo
28 lutego 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Podczas konferencji odbyły się specjalne bezpłatne warsztaty: "RODO – nowe uwarunkowania i ograniczenia wykorzystywania danych"
  • RODO wejdzie w życie na terytorium całej UE z dniem 25 maja 2018 r. Ze względu na swój charakter RODO będzie oddziaływać bezpośrednio na prawa i obowiązki zarówno osób, których dane dotyczą, jak również administratorów danych osobowych (ADO) i podmiotów przetwarzających.
  • Tekst unijnego rozporządzenia RODO nie zawiera informacji, by jakiekolwiek firmy były zwolnione z obowiązku ochrony danych osobowych ze względu na swoją wielkość, obrót lub branżę. Z drugiej strony ustawodawca unijny różnicuje zakres obowiązków w odniesieniu do mniejszych i większych firm. Co zatem czeka przedsiębiorców od 25 maja 2018 r.? Jak przeorganizować system ochrony danych osobowych w Twojej firmie??

Ponadto wystąpili:

- Łukasz Chomin - Prezes Zarządu, CompuTec S.A.
"Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o najlepsze rozwiązania SAP"

- Dariusz Cudak - Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o.
"Wdrożenie kompleksowego systemu do backupu. Optymalizacja procesu przywracania na linii produkcyjnej."

- Wojciech Siemiątkowski - Współzałożyciel, CTO w firmie Shodann
"Sam obieg dokumentów nie wystarczy…"

(Dzisiejsza dynamika biznesu wymaga szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Podczas prelekcji zostanie zaprezentowane w jaki sposób zmaksymalizować rentowność firmy przy zastosowaniu podejścia projektowego z modułem obiegu dokumentów firmy Shodann)

- Piotr Świstak - Adwokat i Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
"Umowy wdrożeniowe IT w branży produkcyjnej – istotne kwestie i ryzyka prawne"

(Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na konieczność zabezpieczenia procesu wdrażania nowych rozwiązań IT już na etapie negocjacji i zawierania umów wdrożeniowych. Z praktyki wynika, że prawidłowo sformułowane przez strony zapisy umowy wdrożeniowej, pozwalają na uniknięcie wielu nieporozumień na etapie wdrożenia, a w konsekwencji na przyspieszenie całego procesu. Podczas prelekcji przedstawione zostaną praktyczne przykłady (case studies) ilustrujące powyższą problematykę w toku negocjacji umów wdrożeniowych (systemy WMS, ERP, EDI, itp.). Potencjalne ryzyka zostaną przedstawione z punktu widzenia prawnego i biznesowego)

- Iwona Sorbian – Produkcyjni.pl
"Zmiana jako wartość firmy produkcyjnej"
(Rozwój organizacji nie jest możliwy bez zmiany. Bardzo ważna jest świadomość kluczowej kadry, aby zmianę postrzegać jako podstawowy i naturalny mechanizm organizacji. Dotyczy to zarówno jednostki, zespołów, jak i całej organizacji. Wyzwaniem zatem staje się wypracowanie kultury otwarcia się na zmiany oraz uczynienie jej wartością firmy. Według badań przeprowadzonych przez Boston Consulting Group i McKinsey, aż 70% zmian w polskich przedsiębiorstwach kończy się niepowodzeniem. Jakie są zatem kluczowe czynniki sukcesu we wdrażaniu zmian? Dlaczego aż tak wiele zmian się nie udaje? Co zrobić, by pracownicy chcieli zmieniać siebie i organizację? Jak łagodzić nastroje tych pracowników, którzy zmian nie rozumieją i są im przeciwni lub obojętni. Jak angażować ich do zmian? Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi podczas tej prelekcji)

- dr inż. Maciej Mijakowski - Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Poszanowania Energii 
"Jak mierzyć efektywność energetyczną produkcji? Rola danych pomiarowych z monitoringu mediów i produkcji w optymalnym wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg standardu ISO 50001"
(W ważnym raporcie opublikowany przez firmę Lloyd’s stwierdzono: „Przedsiębiorstwa, które przygotują się na nową rzeczywistość dotyczącą zaopatrzenia w energię i ją wykorzystają, będą prosperować – niedostosowanie się do tej nowej rzeczywistości może być katastrofalne w skutkach” Czy w związku z tym nasze przedsiębiorstwo jest odpowiednio przygotowane do tej zmiany? Czy umiemy zmierzyć efektywność energetyczną naszych procesów produkcyjnych? Czy umiemy porównać naszą energochłonność do innych przedsiębiorstw z branży? Czy znamy poziom ekspozycji kosztów produkcji na zmiany cen energii? Co możemy zrobić aby osiągnąć trwałe zmniejszenie energochłonności? Prezentacja będzie próbą zdefiniowania odpowiedzi na powyższe pytania. Będzie można zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi oraz trendami rozwoju sposobów zarządzania aspektami energetycznymi w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną możliwości wyznaczania wskaźników efektywności energetycznej, przy pomocy których można na bieżąco mierzyć efekty podejmowanych wysiłków, oraz korzyści jakich można się spodziewać po wdrożeniu rozwiązań systemowych)

- Tomasz Król - Dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji
"Na czym polega Lean Management po polsku?"
( Jak rozwiązuje się problemy w polskich firmach; Gdzie szukać liderów; Na czym polega udane wdrożenie; 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje)

- Łukasz Wojtczak – Pełnomocnik dyrektora ds. aplikacji przemysłowych, kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP
"Nowoczesne systemy robotyzacji produkcji"
(Robotyka już na stałe zagościła w krajowych firmach produkcyjnych. Obserwujemy ciągły postęp techniczny, ale również i ideowy, w zakresie użyteczności i funkcji robotów w systemach produkcji. Coraz bliższe współcześnie stają się hasła kooperacji i kolaboracji robotów, szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka. Zasadniczo inna w relacji do tradycyjnej, wytwórcza rola manipulatorów, jako istotnych elementów zarządzania produkcją, sprawia, że na robotykę współcześnie patrzy się dużo szerzej, niż tylko przez pryzmat realizowanych czynności produkcyjnych. Rozbudowane oprogramowanie i big data są elementami wiążącymi systemy wykonawcze z układami zarządzania i stanowią o obecnym kształcie kierunków optymalizacji systemów produkcji. Znane już powszechnie hasło Przemysłu 4.0, powiązane z Internetem rzeczy i maksymalizacją cyfryzacji przedsiębiorstw, tworzą nową jakość, tak pożądanych przez producentów, adaptacyjnych i łatwo rekonfigurowalnych systemów wytwarzania) 


Bezpłatny udział jest dla przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych.

PARTNERZY

sap-logo.png
kopia-computec-logo.jpg
kopia-itxon_logo17_final_full_color.png
shodann.jpg
kopia-logo_main.png

WYSTAWCA

kopia-nmg-logo-02-poziomo-kolor.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

bsww.png
axelo.jpg

PATRONI HONOROWI

pige-logo3.jpg
wig250.jpg
logo pipc 150.png
kig250.jpg
nape260.png
logo-piap-152x84.png

PRELEGENCI

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW
Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW
Łukasz Wojtczak - kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP
Piotr Świstak - Adwokat i Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
dr inż. Maciej Mijakowski - Prezes Fundacji Poszanowania Energii
Łukasz Chomin - Prezes Zarządu, CompuTec S.A.
Iwona Sorbian – Produkcyjni.pl
Tomasz Król - dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji
Wojciech Siemiątkowski - Współzałożyciel, CTO w firmie Shodann
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki