16.02.2022 r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Szanowni Państwo
16 lutego 2022 roku odbyła się konferencja online "Nowe wyzwania w administracji publicznej". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele. Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

 

- Katarzyna Prusak-Górniak - Counsellor/cyber attache w Permanent Representation of Poland to the EU
"Nowe unijne regulacje w obszarze cyberbezpieczeństwa"


- dr Dominika Skoczylas - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
"Program cyfrowa Europa - szansa na rozwój e-administracji i gospodarki cyfrowej"
(W XXI wieku większość strategicznych inwestycji europejskich związana jest z tzw. rynkiem nowych technologii. Unia Europejska podejmuje szereg działań w kontekście efektywnego, a jednocześnie bezpiecznego wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych zarówno przez podmioty publiczne jak i podmioty prywatne. We wzmożonej aktywności cyfrowej upatruje się przede wszystkim szans rozwoju społeczno-gospodarczego państwa członkowskich UE. Jednym z programów, który ma za zadanie wesprzeć transformację cyfrową UE, jest Program Cyfrowa Europa, który wskazuje na istotę pięciu kluczowych obszarów rozwoju e-Unii Europejskiej. W ramach wystąpienia, zostaną omówione zagadnienia dotyczące potencjalnych korzyści jakie niesie ze sobą program Cyfrowa Europa w kontekście cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.)

 

- Łukasz Łaguna - Aplikant Adwokacki, Baran Książek Bigaj sp. k.
"Zasada lojalności członka korpusu służby cywilnej w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalistów."
(Artykuł 4 dyrektywy o ochronie sygnalistów explicite wskazuje, iż przepisy tego aktu należy stosować również w stosunku urzędników służby cywilnej. Powyższa konstatacja rodzi szereg problemów praktycznych. Sytuacja urzędników służby cywilnej istotnie odbiega od pozycji pracownika w rozumieniu kodeksu pracy. W stosunku do tej kategorii zatrudnionych obowiązuje szereg przepisów branżowych, w szczególności ustawa o służbie cywilnej oraz różnorodne akty wewnątrz obowiązujące określające ich prawa i obowiązki. Jedną z zasad dotyczących członków korpusu służby cywilnej jest zasada lojalności. Jak wobec tego należy rozumieć uprawnienia takiej osoby wynikające z dyrektywy o sygnalistach? Omówię ten problem z perspektywy praktycznej w ramach wystąpienia.)

 

- Sylwester Szczepaniak - Radca prawny, ekspert w obszarze paperless oraz EIDAS, Maruta Wachta sp. j.
"Paperless w administracji"
(Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie jednego z większych wyzwań administracji publicznej, w tym administracji samorządowej, jakim jest odejście od procedowania dokumentów papierowych na rzecz dokumentów elektronicznych w całej organizacji. Wdrożenie paperless to nie tylko wybór i zakup odpowiedniego oprogramowania. Paperless to zmiana jakościowa do której należy się odpowiednio przygotować prawnie i organizacyjnie. W wystąpieniu zostaną wskazane najnowsze trendy we wdrażaniu paperless w administracji publicznej oraz plany administracji rządowej ww. zakresie.)

 

- Paweł Słupczyński - Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych, Comarch S.A.
"Implementacja i wykorzystanie cyfrowych narzędzi w administracji publicznej".
(- Dostępność cyfrowych narzędzi umożliwiających digitalizację urzędów,

- Warunki konieczne dla sukcesu wdrożenia systemów IT w administracji.)

 

- Zygmunt Łodziński - Członek Zarządu ds. handlowych,VisionCube S.A.
"Jak zapanować nad wideo komunikacją w dobie mnogości platform"
(Omówione zostaną rozwiązania do transmisji audio, wideo oraz prezentacji treści w sposób interaktywny, a także wykorzystanie możliwości współczesnych komunikatorów takich jak Zoom, Microsoft Teams, Webex czy Google Meet.)

 

 

Tematyka konferencji:

 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER SREBRNY

Image

PARTNER BRĄZOWY

Image

PARTNER MERYTORYCZNY 

Image
Image

PRELEGENCI

Paweł Słupczyński - Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych, Comarch S.A.

Łukasz Łaguna - Aplikant Adwokacki, Baran Książek Bigaj sp. k.

Katarzyna Prusak-Górniak - Counsellor/cyber attache w Permanent Representation of Poland to the EU

Zygmunt Łodziński - Członek Zarządu ds. handlowych,VisionCube S.A.

dr Dominika Skoczylas - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński