15.11.2017r

DIGITAL INVESTIGATION

Informatyka śledcza służy poszukiwaniu, zabezpieczaniu oraz analizie danych elektronicznych – dowodów elektronicznych. Jest ona wykorzystywana przez organy ścigania w walce z przestępczością, w szczególności zaś przestępstw popełnianych w internecie oraz za pomocą komputera. Informatyka śledcza jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku zdominowanego przez elektroniczny obieg dokumentów i wzrost liczby przestępstw popełnianych z użyciem cyfrowych nośników informacji.

Już 15
 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja "Digital Investigation", podczas której najlepsi eksperci w branży będą debatować o metodach przygotowania środowiska do analizy, pozyskiwaniu informacji cyfrowych, technikach poszukiwania tzw. śladów ulotnych i analizie danych.


Tematyka konferencji:

 • Czynniki zagrażające bezpieczeństwu IT w nowoczesnych przedsiębiorstwach
 • Systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Proces postępowania z incydentami w organizacji
 • Scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania
 • Ochrona przed atakami hakerskimi
 • Audyt i kontrola bezpieczeństwa IT
 • Zarządzanie tożsamością
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Cyberprzestępczość
 • Nowości prawne w zakresie wykorzystania narzędzi informatyki śledczej
 • Dowód elektroniczny
 • Pozyskiwanie i analiza danych z urządzeń mobilnych
 • Analiza danych śledczych
 • Informatyka śledcza w chmurze
 • Laboratoria informatyki śledczej


Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy i Kierownicy działów IT i bezpieczeństwa IT
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • Oficerowie bezpieczeństwa
 • Dyrektorzy i Kierownicy działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
 • Osoby pracujące w organach śledczych
 • Biegli sądowi
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

 

PARTNERZY

PRELEGENCI

© 2018 PRIB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki