15.05.2019 r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą "science-fiction", a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których można załatwić różne sprawy online. Wiąże się to jednak z inwestycjami w nowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść na przeciw potrzebom obywatela i ułatwią wymianę informacji między nim, a urzędem.
Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski podczas konferencji "Nowe wyzwania w administracji publicznej", która odbędzie się 15 maja 2019 roku w Warszawie.

W programie:
- Paweł Jędrzejak - INFORLEX
"Wsparcie administracji publicznej poprzez nowoczesne bazy wiedzy z zakresu prawa, podatków, rachunkowości na podstawie INFORLEX Administracja"
 
- Aleksandra Auleytner - Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.
"Zagadanienia cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej - aspekty prawne"
 
- dr Marcin Kowalczyk - pracownik naukowy Katedry Prawnej Ochrony Państwa na Wydziale Administracji i Prawa Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
"Najważniejsze wyzwania technologiczne w procesie tworzenia Cyfrowego Państwa"
(W okresie najbliższej dekady powinniśmy być świadkami bardzo ważnych przeobrażeń technologicznych odnoszących się zarówno do organizacji komercyjnych, jak i sektora publicznego. Obejmują one między innymi: rozwój sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, automatyzację w poszczególnych sektorach gospodarki, coraz większe wykorzystanie potencjału Big Data, rozwój Internetu Rzeczy, postępy związane z upowszechnieniem komercyjnych zastosowań druku 3D, dalszy rozwój oraz upowszechnienie technologii Blockchain. Celem wystąpienia jest wskazanie megatrendów rozwoju technologicznego w okresie najbliższych 10 lat, wraz z przykładami potencjalnych wdrożeń i określenie potencjalnych strategii dostosowawczych odnoszących się zarówno do jednostki,organizacji, jak i państwa.)
 
- dr hab. Jacek Janowski - profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
"Zarządzanie informatyzacją administracji publicznej"

- Tomasz Proć - Radca prawny w kancelarii Maruta Wachta wspierający Zespół Ochrony Danych osobowych.
"Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych - aspekty formalnoprawne" 
 (Przedmiotem prelekcji będzie omówienie obowiązków administratorów danych osobowych w związku z obowiązkiem przeprowadzania analizy ryzyka wynikającym z RODO. Wykorzystanie nowoczesnych technologii przetwarzania danych osobowych generuje zwiększone ryzyka związane z przetwarzaniem. Ryzyka te powinny zostać zidentyfikowane, zaś administrator powinien podjąć działania w kierunku mitygacji tych ryzyk.)

Tematyka konferencji:

 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Administracja publiczna w kontekście programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Wnioski z Projektu UEPA
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

ZPP.png
irsi250.jpg

PARTNERZY BRĄZOWI

esesja_200.png
logo_tecna_200.jpg
logo_aurea_220.png

PARTNERZY

inforlex_200_bn.png
150-ac_systems.png

PARTNER MERYTORYCZNY

logo_male.jpg
maruta_logo_ekran_biae.jpg

PRELEGENCI

Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna sp. z o.o.

Aleksandra Auleytner - Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.

Tomasz Proć - radca prawny, senior associate w kancelarii Maruta Wachta sp.j.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki