PRELEGENCI

mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od 2011 r. zatrudniony w SGSP, najpierw w Zakładzie Modelowania i Analiz, potem w Zakładzie Analiz Bezpieczeństwa Cywilnego, a od 2017 r. w Zakładzie Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, gdzie pełni obowiązki kierownika. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył kilka kursów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym kurs dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji dyspozytora PSP w czasie turnieju UEFA EURO 2012. Jest autorem i współautorem kilku programów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. W pracy zawodowej rozwija problematykę ciągłości działania, analizy ryzyka oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Od kilku lat z powodzeniem przygotowuje i realizuje projekty naukowe, badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne finansowane ze źródeł krajowych (NCBiR), jak i międzynarodowych (7 Program ramowy EU, ECHO, Erasmus Plus). Poza byciem nauczycielem akademickim pełni nieetatową funkcję dyspozytora punktu alarmowania JRG SGSP.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki