Program - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami 01.02.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny 

Temat

Opis

10:00 – 10:30 Wykład Eksperta

Temat

Opis

10:30 – 11:00 Wykład Partnera

Temat

Opis prezentacji

11:00 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:40 Przerwa Kawowa

11:40 – 12:10 Wykład Partnera

Temat

Opis

12:10 – 12:40 Wykład Partnera

Temat

Opis

12:40 – 13.10 Wykład Eksperta

Temat

Opis

13:10 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 14:00 Wykład Eksperta

Temat

Opis

14:00 – 14:30 Wykład Eksperta 

Tytuł

Opis

14:30 – 14:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Szczegóły wkrótce
Szczegóły wkrótce