28.02.2019 r.

Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.
Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.
Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 28 lutego 2019 w Warszawie.

W programie m.in.:

- mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita
"Dobór materaca medycznego wg RPO lub stopnia odleżyny, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta leżącego" - warsztaty praktyczne szczegóły->>

- Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl oraz Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
"SilverCRS Grupa, czyli seniorzy pomagają seniorom"
(Prelegent poczas wystąpienia omówi następujące zagadnienia: prawdziwe potrzeby seniora; technika i technologia, to półśrodki; dom opieki, czy własne mieszkanie; organizowanie grup wsparcia).

- dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
"Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce"
(Rozwój geriatrii jest pożądany zarówno ze względów demograficznych, jak i ekonomicznych. Ułatwienie osobom starszym dostępu do ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych oraz stosowanie całościowej oceny geriatrycznej pozwala na zapewnienie pacjentom lepszej opieki zdrowotnej i tworzy warunki do bardziej racjonalnego wykorzystania środków. Konieczne jest wypracowanie współdziałania opieki zdrowotnej i opieki społecznej celem zapewnienia świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania. Populacja osób starszych powinna być objęta programami zdrowotnymi mającymi na celu wczesne wykrywanie wielkich problemów geriatrycznych.)

- dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
"Zaburzenie poznawcze w ocenie geriatrycznej - omówienie badania klinicznego"
(Zaburzenia poznawcze są jednym z wielkich problemów geriatrycznych, ich występowanie narasta z wiekiem. Wielokierunkowe postępowanie diagnostyczne pozwala na podjęcie działań terapeutycznych. Potrzeby osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów zmuszają i inspirują do rozwiązań, poprawiających jakość ich życia. Temu celowi służy projekt IONIS (Indoor and Outdoor NITICSplus Solution for Dementia Challenges), który realizowany jest w Polsce przez Klinikę Geriatrii WUM oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.)

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Recepta bez wychodzenia z domu, czyli telemedycyna w opiece nad seniorami"
(Nowe technologie oferują zupełnie nowe możliwości opieki nad pacjentami, w szczególności tymi w podeszłym wieku. Zmiany prawne z zakresu e-zdrowia, które miały miejsce w ubiegłym roku, nadążają za innowacjami i umożliwiają wykorzystanie ich potencjału. Dzięki teleopiece senior może pozostawać pod ciągłym nadzorem lekarza, a w razie potrzeby, bez wychodzenia z domu, połączyć się z nim przez Internet.
Podczas wystąpienia prelegent opowie, jak zgodnie z prawem wykorzystywać dostępne rozwiązania z zakresu e-zdrowia, a także jakie zmiany czekają nas niebawem w związku z postępującym procesem informatyzacji systemu opieki nad pacjentem w Polsce. Przedstawi również podstawowe wymogi związane z dostępnością, do których spełnienia zobowiązana będzie większość podmiotów realizujących zadania publiczne.)

- Magdalena Rutkiewicz - Prezes zarządu i założycielka Fundacji Projekt Starsi

- Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

- Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO

Tematyka konferencji:


1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice  Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl
Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita
Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki