21.11.2019 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Jak kierować swoją ofertę do pokolenia Z? W jaki sposób przekonać nowe pokolenie do podjęcia nauki właśnie w tej konkretnej uczelni, szkole wyższej, akademii? To właśnie jedne z licznych problemów z jakimi borykają się kadra zarządzajaca i prawnicy marketingu. Aby rozpocząć skuteczną promocję najpierw należy zrozumieć zasady jakimi kierują się: Generacja X, millenialsi i pokolenie Z.

 

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas której odpowiemy sobie na pytania:

Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada 2019 roku w Warszawie.

 

Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:

 

 • dr inż. Paweł Lubomski - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska
  "Zintegrowane środowisko usług IT Politechniki Gdańskiej"
  (W dobie coraz bardziej powszechnego przenoszenia usług do chmury oraz restrykcji wynikających z wdrożonych przepisów RODO Politechnika Gdańska wdrożyła własne rozwiązanie - prywatną chmurę obliczeniową. Takie podejście otworzyło nowe możliwości i pozwoliło na podniesienie poziomu świadczonych usług IT. Skalowalność infrastruktury, elastyczność w zakresie utrzymania, wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności to podstawowe cechy środowiska, w którym uruchamiane są zintegrowane usługi IT wspierające Uczelnię we wszystkich obszarach działalności.)

 • mgr Beata Mierzejewska - Zastępca Kanclerza, Szkoła Główna Handlu w Warszawie
  "Transformacja cyfrowa uczelni"

 • Paweł Kozłowski - Pełnomocnik Dyrektor ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
  "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją"
  (Celem projektu jest zwiększenie udziału nowych technologii w obsłudze procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Warszawskim i nie tylko. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano 10 e-usług, które posłużą usprawnieniu funkcjonowania uczelni w zakresie administracji i dydaktyki. Przygotowane w ramach projektu e-usługi objęły m.in.: e-rekrutację i egzaminy on-line, monitorowanie losów absolwentów oraz wsparcie szkół średnich przez UW w procesie wykorzystania e-learningu. Projekt realizowany jest przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, Wydział Matematyki UW, Wydział Informatyki i Mechaniki UW oraz Wydział Zarządzania UW.)

 

 • Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE
  "Realizacja przez uczelnię podstawowych obowiązków administratora danych"

 

 • dr Ryszard Balicki - Pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami

 

Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER

Image

PATRONI HONOROWI

Image
Image

PARTNER MERYTORYCZNY

PRELEGENCI

Paweł Kozłowski - Pełnomocnik Dyrektor ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego

dr inż. Paweł Lubomski - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki