13.06.2024 r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Administracja publiczna w Polsce przechodzi dynamiczną cyfryzację, wynikającą z presji na stałe podnoszenie efektywności i oczekiwań obywateli w zakresie e-usług. Cyfryzacja zakłada poprawę efektywności procesów, wprowadzanie automatyzacji tam, gdzie to możliwe. Jednocześnie proces cyfryzacji dotyka nie tylko relację urząd – obywatel, ale także strefę wewnętrzną administracji. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego staje przez wyzwaniem przeobrażenia wewnętrznej organizacji tak, aby dostosować się do nowych, cyfrowych realiów pracy. Działania ustawodawcy nie pozostawiają wyboru i należy podejmować konkretne i przemyślane działania w zakresie informatyzowania oraz cyfrowania urzędów.


Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji "Nowe wyzwania w administracji publicznej", która odbędzie się 13 czerwca 2024 r. ONLINE.

 

W programie:

- Adam Parysz - Wdrożeniowiec systemów klasy EZD, trener i archiwista
"EZD i e-Doręczenia: kamienie milowe elektronizacji obiegu dokumentów w podmiocie"
(Podczas wystąpienia prelegent omówi następujące punkty: 1.Jak przygotować się do wdrożenia eDoręczeń i EZD?; 2.Na co w szczególności zwrócić uwagę?; 3.Jak radzić sobie z wdrożeniem w dobie niepewności prawnej związanej z wdrożeniami?; 4.Ryzyka i szanse związane z elektronizacją; 5.Przykłady wdrożeń-case studies)

 

- Jędrzej Gizicki - Założyciel i CEO, Provider Group
"SmartCUW - Elektroniczny Obieg Dokumentów Finansowych i Kancelaryjnych w Jednostkach Administracji Publicznej"
(SmartCUW to nowoczesny, prosty i intuicyjny system, który znacząco usprawnia przepływ dokumentów finansowych w Centrach Usług Wspólnych (CUW) oraz JST. Wypracowany we współpracy z jednym z najprężniej działających CUW w Polsce, SmartCUW jest w pełni zautomatyzowany, co skraca czas opisu i akceptacji dokumentów. System zastępuje i znacząco usprawnia tradycyjną "obiegówkę", eliminuje konieczność fizycznego przekazywania dokumentów między jednostkami budżetowymi a centralną księgowością oraz daje możliwość integracji z oprogramowaniem Finansowo-Księgowym. SmartCUW zarządza dokumentami kosztowymi i sprzedażowymi, zapewniając zgodność z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Dzięki integracji z zewnętrznymi systemami, automatyzacji, bezpieczeństwu i intuicyjności obsługi, SmartCUW znacząco poprawia efektywność administracji publicznej, redukując koszty operacyjne oraz ryzyko błędów. Prelekcja przedstawi główne funkcje systemu, korzyści z jego wdrożenia oraz przykłady sukcesów w praktyce)

 

- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.
"Ulecz swoje IT. Statlook jako kompleksowy program do zarządzania i obsługi zasobów IT"

 

- Piotr Nepelski - Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.J.
"Wytyczne UZP dot. zamawiania systemów IT przez sektor publiczny"

 

- Alicja Zajączkowska - Starsza Kierowniczka Projektu, Zespół Polityk, Strategii i Rozwoju Chmury, Centralny Ośrodek Informatyki
"Zamówienia centralne na usługi Publicznej chmury obliczeniowej dla jednostek administracji publicznej."
(W związku z realizacją Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.1 „Wysoka Dostępność i jakość e-usług publicznych” zostały zawarte dwie umowy ramowe przez Centralnego Zamawiającego Centrum Obsługi Administracji Rządowej na dostawę pakietu biurowego w ramach umowy MPSA oraz na oprogramowania antywirusowego.
Umowy ramowe dają Jednostkom jako Zamawiającym (czyli w myśl tego porozumienia podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 Uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”), możliwość zawierania umów wykonawczych i zamawiania oprogramowania wyspecyfikowanego w umowach ramowych. Podczas prelekcji przedstawię korzyści i sposób korzystania z zamówień centralnych na usługi Publicznej chmury obliczeniowej, aktualny katalog usług oraz portfolio nowych umów ramowych.)

 

- Katarzyna Zajkowska - Dyrektorka Departamentu e-Doręczeń w Centralnym Ośrodku Informatyki
"e-Doręczenia - cyfrowa rewolucja w urzędach? Wyzwania wynikające z wdrażania nowych narzędzi cyfrowych w urzędach"
(Z czym wiąże się wprowadzenie doręczeń elektronicznych w polskiej administracji? Czy polskie urzędy są na to gotowe? Jak przeprowadzić wdrożenie systemu na tak szeroką skalę? Na te oraz inne pytania odpowiem podczas swojego wystąpienia.)

 

 

- Krystian Tomasik - Associate w zespole Intellectual Property / Telecommunications, Media, and Technology kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
"Cyberbezpieczeństwo w świetle zmian wynikających z dyrektywy NIS2 i jej implementacji"
(W ramach wystąpienia zostanie poruszona kwestia zmian wprowadzanych dyrektywą NIS2. Omówiony zostanie cel dyrektywy, jej zakres podmiotowy i nałożone obowiązki. Krótko wyjaśnione zostanie czym jest KSC i jaki ma związek z NIS2. Przedstawione będą najważniejsze terminy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie. Wskazane zostaną również przykładowe formy cyberataków.)

 

Tematyka konferencji:

- Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
- Biometria w administracji publicznej
- Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
- Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
- Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
- Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
- Usługi data center
- Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
- Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
- Praktyka wdrażania SMART CITY
- Aspekty prawne
- Audyty i szkolenia

 


Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

  • teleinformatykę
  • planowanie i zakup infrastruktury
  • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
  • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
  • zarządzanie dokumentacją
  • usprawnienie procesów
  • przetargi
  • kwestie finansowe i organizacyjne
  • zarządzanie kadrami


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image

PATRON HONOROWY

Image
Image
Image

PRELEGENCI

Piotr Nepelski - Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.J.

Katarzyna Zajkowska -  Dyrektorka Departamentu eDoręczeń w Centralnym Ośrodku Informatyki

Adam Parysz - Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją

Krystian Tomasik - Associate w zespole Intellectual Property / Telecommunications, Media, and Technology kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

Alicja Zajączkowska - Starsza Kierowniczka Projektu, Zespół Polityk, Strategii i Rozwoju Chmury, Centralny Ośrodek Informatyki

Jędrzej Gizicki - Założyciel i CEO, Provider Group

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.