29.08.2016 - Facility & Peroperty Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość

29 sierpnia w Warszawie odbyła się konferencja "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość". Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.
fm1
fm2Prelekcje poprowadzili:

- Piotr Zatorski - Property Manager, Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.
"Jak z sukcesem współpracować z zarządcą nieruchomości?"
(Kim jest zarządca nieruchomości? Zakres obowiązków zarządcy. Ustalanie zasad współpracy. Automatyzacja i procedury. Czego możemy oczekiwać od zarządcy? Budowanie długotrwałej relacji. Działanie w sytuacjach konfliktowych.)

- Joanna Cembrowicz - Dyrektor ds. nieruchomości, Volvo Polska Sp. z o.o.
"Zarządzanie nieruchomościami w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych"
(Wsparcie dla biznesu czy kula u nogi? Istotny składnik przedsiębiorstwa brany pod uwagę w strategicznych decyzjach biznesowych, czy tylko niemile widziana pozycja w rachunku zysków i strat? Jak mądrze i efektywnie zarządzać nieruchomościami, aby realizowana w nich działalność przynosiła zysk?
Na takie pytania musi odpowiedzieć sobie każdy odpowiedzialny zarządca nieruchomości w dużej firmie produkcyjnej. I odpowiednio sformułować cele, które będzie realizował - w ścisłej współpracy z biznesem, bo nieruchomość jest w tym wypadku jedynie narzędziem, a nie głównym podmiotem realizowanych procesów biznesowych.)

- Krzysztof Nowak - Property Manager, CBRE Sp. z o.o.
"Kontrola kosztów eksploatacyjnych"
(Celem prezentacji będzie przedstawienie tezy, że koszty Service Charge (Sch) są istotnym elementem pozycjonującym w układzie Wynajmujący - Najemca:
Określenie co to są koszty Sch.
Co jest kosztami Sch.
W jaki sposób powinny być określone koszty Sch w umowie.
Jaka jest struktura ponoszenia kosztów Sch budynku.
Jak sposób określenia i ponoszenia kosztów Sch buduje relacje Wynajmujący – Najemca.)

- Wojciech Gargul - Kierownik Handlowy, Pion Rozwiązań Moblinych ,Innergo Systems Sp. z o.o.
"Technologie mobilne wzrostem efektywności pracowników"

- Paweł Rutkowski - Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski
"Kamery termowizyjne w budownictwie"
(Na podstawie przykładów omówiona zostanie zasadność wykorzystania termowizji do jakościowej analizy obiektów energetycznych.)

- Jakub Górski - dyrektor działu VEMS, Matex Controls
"Co to jest VEMS?"
(VEMS (z ang. Virtual Energy Management System) - to unikatowe rozwiązanie którego celem jest inteligentne oszczędzanie energii. Zastosowana w nim technologia opiera się na wykorzystaniu algorytmów które w bardzo szybkim czasie (5 razy na sekundę) wyliczają zapotrzebowanie na energię adekwatnie do aktualnego obciążenia. Efektem pracy VEMS jest uzyskanie wysokich oszczędności energetycznych (energia elektryczna, ciepło, chłód).)

- Anna Gumowska - Owner&CEO w Prime Time PR
- Patrycja Grzybowska - PR&Content Specialist w Prime Time PR
"Skuteczna promocja inwestycji mieszkaniowych w 5 krokach"
(Jakie czynniki należy przeanalizować projektując strategię promocji inwestycji? Z których rozwiązań marketingowych skorzystać? W jaki sposób promować projekt, by osiągnąć najlepsze wyniki sprzedażowe? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas 40 -minutowej prelekcji na temat promocji inwestycji mieszkaniowych.)

fm3

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki