26.11.2010 - Wykorzystanie nowych technologii w edukacji

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję poświęconą wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. 
Postępująca informatyzacja w szkolnictwie jest nieuniknionym krokiem na drodze do udoskonalania codziennej pracy dydaktyków oraz młodzieży i dzieci, ponieważ wzmaga jej efektywność.
Spotkanie będzie niewątpliwie okazją do wymiany poglądów, ważnych doświadczeń oraz do prezentacji najważniejszych osiągnięć liderów w branży nowych technologii, służących edukacji.
 
UWAGA: każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Proponowana tematyka:
- Zarządzanie serwerami i pracowniami
- Oprogramowanie i sprzęt wykorzystywany w salach lekcyjnych
- Nowoczesne pracownie komputerowe
- Bezpieczeństwo pracy dzieci i młodzieży przy komputerze
edukacja 2010
 
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki