26.10.2018 r.

BEZPIECZNY I NOWOCZESNY BLOK OPERACYJNY

Ciągły rozwój medycyny ma bezpośredni wpływ na komputeryzację działalności placówek medycznych. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre skutki zmian zachodzących w tej dziedzinie wiedzy.

Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat nowych technologii i sprzętu niezbędnych do funkcjonowania sal operacyjnych, podczas konferencji:
"Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny", która odbędzie się 26 października w Warszawie.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- dr n. biol. Aneta Klimberg -
Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego i prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
"W trosce o to, aby szpitale i placówki medyczne miały jak najmniej pozwów sądowych o błędy medyczne i zakażenia szpitalne"
 
- dr Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
"Funkcjonowanie placówek zdrowotnych w kontekście procedowanych ustaw"

- dr n. med. Małgorzata Symonides - Kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
temat w trakcie opracowania

- adw. Ewelina Miller -  E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller
"Błędy medyczne - najczęstsze przyczyny powództw związanych z operacjami"
(Podczas prelekcji poruszona zostanie tematyka:
  - błędów medycznych - ich przyczyn i skutków, przedstawiony zostanie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi.
  - różnic pomiędzy powikłaniami po operacji, a błędami medycznymi.
  - błędów medycznych spowodowanych nieprawidłową opieką pooperacyjną
Prelegentka pokaże przykłady błędów okołooperacyjnych w praktyce.)

Mariusz Wójtowicz - Prezes Polskiej Federacji Szpitali
temat w trakcie opracowania

Tematyka konferencji:

 • Budować czy modernizować blok operacyjny?
 • Źródła finansowania na rozbudowę oraz zakup wyposażenia i sprzętu
 • Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej – prezentacja narzędzi i technologii
 • Aplikacje nadzorujące aparaturę medyczną
 • Zintegrowany Blok Operacyjny – systemy wykorzystywane na bloku operacyjnym
 • Sala hybrydowa
 • Bezpieczeństwo bloku operacyjnego
 • Dezynfekcja i sterylizacja
 • Zarządzanie blokiem operacyjnym

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek ochrony zdrowia:
 • dyrektorów administracyjnych i technicznych, osoby odpowiedzialne za finansowanie sprzętu i nowych technologii
 • osoby odpowiedzialne za planowanie zakupów i doradztwo technologiczne i sprzętowe z działów zamówień
 • kierowników bloków operacyjnych, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania bloku operacyjnego
 • chirurgów, anestezjologów, personel bloków operacyjnych

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

logo PTH bez marginesu.png

PATRONI HONOROWI

logo.png
pracodawcy-medycyny-prywatnej 250x.jpg
logo PTH bez marginesu.png

PRELEGENCI

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki