14.05.2024


"CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji"

 

O nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mówi się już od dawna. Jaki jest zakres zmian? Na co zwrócić uwagę w kwestii operatorów usług kluczowych? Jak doprecyzowane zostaną działania podejmowane w ramach obsługi incydentu?
Dyrektywa NIS 2, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, wprowadza istotne zmiany na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Nakłada na przedsiębiorstwa i instytucje nowe obowiązki oraz modyfikuje katalog podmiotów objętych jej zakresem.

Dowiedz się jakie są kluczowe wymogi dla firm i instytucji wynikające z ich założeń.

Zapraszamy do udziału w konferencji "CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji", która odbędzie się 14 maja ONLINE.

 

W programie:

- Piotr Adamczyk - Technical Account Manager, Axence
"Dobre praktyki działu IT w perspektywie norm i procedur bezpieczeństwa (NIS2, ISO27001) – czyli jak informatycy, admini mogą poradzić sobie z przepisami"

 

- Łukasz Bonczek - Dyrektor Biura Analiz i Rozwoju Biznesu, EXATEL SA
"NIS2 i DORA – wyzwanie dla wykonawców"
(W wystąpieniu pokazany zostanie wpływ dwóch ww. regulacji na rynek ICT oraz wymogi w stosunku do wykonawców)

- Piotr Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji, dr Małgorzata Oleś-Filiks - Prokurent, Project Manager, Tecna Sp. z o.o., Pavel Arno - Automation Brand Specialist, IBM
"Jak zapewnić bezpieczeństwo aplikacji i API dla aplikacji monolitycznych i mikrousług wykorzystując narzędzia IBM?"


- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.
"Statlook - kompleksowe podejście do zarządzania zasobami IT i bezpieczeństwem systemów informatycznych"

 

- Agnieszka Wachowska - Radczyni prawna, Co-Managing Partner, Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy
"NIS 2 – kogo dotyczy i jakie najważniejsze obowiązki przewiduje"


- Marcin Ganclerz - Cybersecurity Training and Awareness Senior Analyst, PepsiCo
"Jak uzbroić pracowników w najlepsze narzędzie do obrony przed cyberprzestępcami?"

 

- Paweł Baran - Senior Attorney at Law, Schoenherr Halwa sp.k.
"Prawne aspekty wdrożenia i stosowania NIS2"

- Ireneusz Sas - Head Of Cyber Defence, G2A.COM
"Bezpieczeństwo to my – jak wspólnie stworzyć bezpieczną organizację"

 

 

 

Tematyka konferencji:

- Najważniejsze obowiązki wynikające z NIS 2 i ustawy KSC
- Ochrona infrastruktury krytycznej
- Skuteczne zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa
- Prawne aspekty obsługi incydentu
- Pseudonimizacja i szyfrowanie danych
- Ochrona przed ransomware
- Certyfikacja produktów i usług ICT
- Bezpieczeństwo zasobów i informacji
- Rozwiązania technologiczne dla SOC
- Backup i archiwizacja danych
- Rozwiązania klasy Network Detect & Response
- Bezpieczna migracja do chmury


Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, nagranie i możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Piotr Adamczyk - Technical Account Manager, Axence

Łukasz Bonczek - Dyrektor Biura Analiz i Rozwoju Biznesu, EXATEL SA

dr Małgorzata Oleś-Filiks - Prokurent, Project Manager, Tecna Sp. z o.o.

Marcin Ganclerz - Cybersecurity Training and Awareness Senior Analyst, PepsiCo

Paweł Baran - Senior Attorney at Law, Schoenherr Halwa sp.k.

Piotr Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji, Tecna Sp. z o.o.

Agnieszka Wachowska - Radczyni prawna, Co-Managing Partner, Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Ireneusz Sas - Head Of Cyber Defence, G2A.COM

Pavel Arno - Automation Brand Specialist, IBM

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.