14.05.2024


"CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji"

 

O nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mówi się już od dawna. Jaki jest zakres zmian? Na co zwrócić uwagę w kwestii operatorów usług kluczowych? Jak doprecyzowane zostaną działania podejmowane w ramach obsługi incydentu?
Dyrektywa NIS 2, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, wprowadza istotne zmiany na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Nakłada na przedsiębiorstwa i instytucje nowe obowiązki oraz modyfikuje katalog podmiotów objętych jej zakresem.

Dowiedz się jakie są kluczowe wymogi dla firm i instytucji wynikające z ich założeń.

Zapraszamy do udziału w konferencji "CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji", która odbędzie się 14 maja ONLINE.

 

W programie:

- Piotr Adamczyk - Technical Account Manager, Axence
"Dobre praktyki działu IT w perspektywie norm i procedur bezpieczeństwa (NIS2, ISO27001) – czyli jak informatycy, admini mogą poradzić sobie z przepisami"

 

 

 

Tematyka konferencji:

- Najważniejsze obowiązki wynikające z NIS 2 i ustawy KSC
- Ochrona infrastruktury krytycznej
- Skuteczne zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa
- Prawne aspekty obsługi incydentu
- Pseudonimizacja i szyfrowanie danych
- Ochrona przed ransomware
- Certyfikacja produktów i usług ICT
- Bezpieczeństwo zasobów i informacji
- Rozwiązania technologiczne dla SOC
- Backup i archiwizacja danych
- Rozwiązania klasy Network Detect & Response
- Bezpieczna migracja do chmury


Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne i możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

 

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

Piotr Adamczyk - Technical Account Manager, Axence

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.