30.01.2024


"CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji"

 

Szanowni Państwo
31 stycznia 2024 roku odbyło się webinarium "CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na FACEBOOKu i LINKEDIN.

 

Wykłady poprowadzili:

- Marek Seeger - Information Security Manager, SMA Solar Technology AG
"CaseStudy - Wdrażanie przepisów dyrektywy NIS 2 w SMA Solar Technology AG"

- Mikołaj Prochownik - radca prawny, senior associate i Jarosław Straś - radca prawny, associate, KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
"Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji"
(*Kogo dotyczy NIS 2 – kategorie podmiotów, branże
*Stosunek do DORA
*Obowiązki w zakresie zgłaszania incydentów zgodnie z Dyrektywą NIS 2 i ustawą o KSC
- Zakres podmiotów realizujących obowiązek zgłaszania incydentów,
- Incydenty podlegające zgłoszeniu,
- właściwe zespoły CERT/CSIRT.
*Procedury CVD (skoordynowanego ujawniania podatności/ coordinated vulnerability disclosure):
- co to jest biały hacking,
- dlaczego i po co należy wprowadzić w organizacji procedury CVD,
- stan prac nad opracowaniem i wdrożeniem polityki krajowej w obszarze CVD)

- Marcin Marczewski - Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu, Resilia
"Jak spełnić wymagania NIS2 i Ustawy o KSC? Praktyczne porady dla podmiotów objętych przepisami"

 

- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

 

- Karol Goliszewski - Consulting Engineer, Grandmetric
"Bezpieczeństwo z NIS2 od kuchni: Czym jest i jak wygląda skuteczny audyt bezpieczeństwa IT?"

 

- Rafał Gałka - Product manager Sophos w dystrybucji FEN
"Wymagania NIS-2 a rozwiązania technologiczne od producenta cyberbezpieczeństwa Sophos."
(1.Założenia rozdziału IV, artykuł 20, 21 i 23 – wymagania wobec podmiotów; 2.Rozwiązania produktowe i technologiczne pomagające spełnić wymagania dyrektywy: a.Cyber Security Ecosystem, b.Rozwiązania XDR i EDR, c.Zabezpieczenia brzegowe sieci i wymiana informacji z punktami końcowymi, d.Usługi zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji, e.Realizowanie kampanii phishingowych wewnątrz organizacji; 3.W jaki sposób i kto może pomóc w realizacji opisanych celów i dostarczeniu konkretnych rozwiązań: a.Sieć partnerska, b.Przykładowy proces analizy potrzeb i dostarczenia rozwiązania)

 

 

Tematyka konferencji:

- Najważniejsze obowiązki wynikające z NIS 2 i ustawy KSC
- Ochrona infrastruktury krytycznej
- Skuteczne zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa
- Prawne aspekty obsługi incydentu
- Pseudonimizacja i szyfrowanie danych
- Ochrona przed ransomware
- Certyfikacja produktów i usług ICT
- Bezpieczeństwo zasobów i informacji
- Rozwiązania technologiczne dla SOC
- Backup i archiwizacja danych
- Rozwiązania klasy Network Detect & Response
- Bezpieczna migracja do chmury


Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne i możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

 

PARTNERZY

Image
Image
Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image

PRELEGENCI

Mikołaj Prochownik - radca prawny, senior associate, KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

Karol Goliszewski - Consulting Engineer, Grandmetric

Jarosław Straś - radca prawny, associate, KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

Rafał Gałka - Product manager Sophos w dystrybucji FEN

Marcin Marczewski - Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu, Resilia

Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

© 2023 PIRB. All Rights Reserved.