28.02.2024 r.

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Problem starzejących się społeczeństw dotyczy większości państw rozwiniętych, gdzie nieustannie wydłuża się przeciętna długość życia. Starzenie się społeczeństw prowadzi do problemów gospodarczych - coraz większe nakłady budżetowe przeznaczane są na opiekę zdrowotną i zabezpieczenia społeczne. Zmniejsza się równocześnie liczba osób aktywnych zawodowo. Rosnąca liczba seniorów to także przymus wypracowania rozwiązań służących opiece nad osobami starszymi.
Czy robotyzacja i automatyzacja zmienią rynek usług opiekuńczych? W najbliższych latach nie należy się spodziewać wyeliminowania człowieka z branży opiekuńczej. Wydaje się wręcz, że to praca stosunkowo odporna na automatyzację - jak wynika z badań, jedną z ważniejszych potrzeb seniorów jest kontakt z drugim człowiekiem czy zwykła ludzka rozmowa. Należy spodziewać się, że technologia w branży będzie służyła do wspierania niezależności seniora i zwiększania jego poczucia bezpieczeństwa, wydłużania okresu samodzielności.


Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami", która odbędzie się już 28 lutego 2024 w Warszawie.
 
 
W programie:
 

- Joanna Mielczarek - dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich
""Obecność" skutecznym lekarstwem na samotność starszego człowieka"

 

- Przemysław Wiśniewski – Dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej
"Polityka Senioralna w Polsce. Podsumowania i wyzwania"

 

- Dawid Odbierzychleb - Koordynator ds. Projektów, Specjalista ds. sprzedaży, EnSafe
"Technologia wspierająca opiekę zdrowotną nad seniorami lub osobami ze szczególnymi potrzebami na przykładzie czujnika radarowego."
(Prelegent opowie o czujniku radarowym McKare, który pozwala na monitorowanie parametrów życiowych. Produkt jest urządzeniem służącym do opieki zdrowotnej, które wykorzystuje mikro pasmo 24 GHz radar typu Doppler do pomiaru biosygnałów, takich jak bicie serca i oddychanie w czasie rzeczywistym, w sposób bezdotykowy. Narzędzie może wesprzeć Domy Pomocy Społecznej czy Zakłady Opieki Leczniczej w opiece nad dużą ilością podopiecznych.)

 

- dr Marlena Kondrat - członkini Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
"Rola edukacji w podnoszeniu kompetencji cyfrowych seniorów"
(W czasie wystąpienia poruszone zostaną tematy związane z obecnym poziomem kompetencji cyfrowych osób dojrzałych w Polsce, a także problemy, przed jakimi stoją organizacje wspierające seniorów w tym zakresie. Edukacja stanowi fundament wszystkich działań zmierzających do poprawy warunków życia osób dojrzałych, często narażonych na wykluczenie społeczne w związku z brakiem wiedzy o tym, jak korzystać z rozwiązań technologicznych stosowanych przez różne sektory, np. służbę zdrowia. Pomoc seniorom w tym obszarze zwiększa integrację społeczną, umożliwia dostęp do informacji i usług, chroni przed zagrożeniami w sieci, a także zwiększa pewność siebie, dzięki czemu mogą stać się rzeczywistymi beneficjentami rozwiązań cyfrowych.)

 

- Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO - Głos Seniora
"Innowacyjne formy edukacji i aktywizacji seniorów."

 

- Sebastian Słodczyk - Sales & Trainer Specjalist, OMNIOXY S.A.
"Podstawy tlenoterapii hiperbarycznej oraz korzyści zasosowania MHBOT w codziennym życiu seniorów i nie tylko"
(Podczas wystąpienia prelegent skupi się na eksploracji kluczowych aspektów tlenu, niezbędnego dla życia ludzkiego. Przedstawi wpływ tlenoterapii na organizm oraz możliwości jej wykorzystania w spowalnianiu procesów starzenia. Ponadto przedstawi innowacyjną komorę hiperbaryczną OMNIOXY Reha. Zapraszamy do zapoznania się z przyszłością sektora wellness i zbadania, jak OMNIOXY Reha może przyczynić się do poprawy jakości życia.)

 

- Maciej Pesta - Key Account Specialist, Winncare Polska Sp. z o.o.
"Nowoczesne systemy transferu, pionizacji i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych"

 
 
Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image

PATRONI HONOROWI

Image
Image
Image

PATRONI MEDIALNI

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

 dr Marlena Kondrat - członkini Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Maciej Pesta - Key Account Specialist, Winncare Polska Sp. z o.o.

Przemysław Wiśniewski – Dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej

Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO - Głos Seniora

Dawid Odbierzychleb - Koordynator ds. Projektów, EnSafe

© 2023 PIRB. All Rights Reserved.