19.05.2022 r.

Systemy ERP - maksymalna efektywność zasobów przedsiębiorstwa 

Rozwój przedsiębiorstwa jest uwarunkowany tym jak szybko, sprawnie i dobrze przebiega on na każdym etapie. System ERP umożliwia wgląd do wszystkich procesów w firmie. Co więcej, gromadzi niezbędne dane, na podstawie których sporządza raporty i analizy dotyczące przedsiębiorstwa. Oprogramowanie to jest nieocenionym, złożonym narzędziem do planowania i zarządzania zasobami firmy. Dzięki niemu zarówno kadra zarządzająca, jak i poszczególne działy mają wszystko pod kontrolą. Postępy technologii ERP mogą zapewnić przewagę nad konkurencją. Nie tylko pozwalają zwiększyć wydajność pracowników, ale też oferują możliwości zwiększenia zaangażowania klientów.

Zapraszamy do udziału w konferencji  "Systemy ERP - maksymalna efektywność zasobów przedsiębiorstwa", która odbędzie się 19 maja 2022 r.

W programie m.in.:

- Bartłomiej Lux - Prokurent, CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - VENDO.ERP®
"Jak modele predykcyjne mogą zmniejszyć niepożądane działania w firmach produkcyjnych"

 

- dr Piotr Kaczmarek-Kurczak - Katedra Przedsiębiorczości i Etyki W Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
"Bariery transformacji cyfrowej i wdrożenia systemów ERP"
(Wprowadzenie i rozwój w firmie systemów ERP jest motywowane najczęściej dążeniem do lepszej orientacji w sytuacji firmy i przebiegu najważniejszych procesów i zadań. Jednak realizacja wdrożenia systemów ERP może napotykać wiele przeszkód, które nie zawsze są brane pod uwagę przy planowaniu wdrożenia. W trakcie transformacji cyfrowej najważniejszymi barierami nie są bowiem bariery technologiczne, ale przede wszystkim organizacyjne (społeczne i procesowe). Prezentacja przedstawia problem barier transformacji cyfrowej oraz kilka obszarów, na które warto zwrócić uwagę podczas planowania zmiany)

- dr inż. Andrzej Kamiński - Politechnika Warszawska
"Audyt i wsparcie projektów wdrożeniowych – konieczność, czy dodatkowy koszt?"
(W prelekcji zostaną wykorzystane praktyczne doświadczenia z realizacji rzeczywistych wdrożeń)

 

- Maciej Dudek - Radca Prawny, Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp.k
"Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie - prawne aspekty wdrożenia"

(podczas prelekcji zostaną omówione zagadnienia:
- Wybór systemu i postępowanie ofertowe
- Umowa i wdrożenie systemu
- Odpowiedzialność dostawcy
- Bezpieczeństwo danych
- Przechowywanie danych w chmurze
- Licencja na oprogramowanie)


- Marcin Ręgorowicz - Radca Prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki & Partners
"Dobra umowa wdrożeniowa czyli jak usprawnić współpracę w projekcie"

(Wdrożenia systemów IT, w tym ERP, realizowane są obecnie w różnych modelach, a ich przedmiotem są zróżnicowane rozwiązania i technologie. W tak złożonym środowisku dobrze przygotowana umowa może być dużym wsparciem dla kontrahentów, ułatwiając efektywną i bezkonfliktową współpracę. Podczas wystąpienia przestawione zostaną najważniejsze elementy umów oraz kwestie najczęściej powodujące problemy w praktyce ich zawierania i wykonywania – a także praktyczne sposoby na ich rozwiązanie.)

 

Tematyka konferencji:

- Ścisła integracja procesów w przedsiębiorstwie
- Analiza i monitorowanie procesów biznesowych
- Integracja obiegu dokumentów
- Usprawnienia pracy działów kadrowo-płacowych
- Utrzymanie skutecznej kontroli finansowej
- Efektywne nadzorowanie przepływu towarów (transport, logistyka i magazynowanie)
- Planowanie i zarządzanie produkcją
- Gromadzenie danych i ich bezpieczeństwo
- Cloud computing
- Aplikacje mobilne
- Robotyzacja, AI

 

Grupa docelowa:

- Kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację firmy
- Osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrożenie nowych systemów i technologii
- Dyrektorzy ds. produkcji, rozwoju, inwestycji, infrastruktury
- Osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji, utrzymanie ruchu, inżynierów, technologów, specjalistów ds. zarządzania jakością

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY 

Image

PRELEGENCI

Bartłomiej Lux - Prokurent, CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - VENDO.ERP®

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak - Katedra Przedsiębiorczości i Etyki W Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego

Marcin Ręgorowicz - Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki & Partners

© 2021 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.