PARTNERZY WYDARZENIA

Synology od 2000 r. produkuje rozwiązania z zakresu pamięci masowej dostępnej sieciowo, nadzoru IP i urządzenia sieciowe, które zmieniają sposób, w jaki użytkownicy zarządzają danymi i siecią oraz realizują zadania związane z nadzorem w erze usług chmurowych. W pełni wykorzystując zalety najnowszych technologii, firma Synology zapewnia użytkownikom niezawodne, intuicyjne i przystępne cenowo rozwiązania służące do centralizacji pamięci masowej, tworzenia kopii zapasowych, wirtualizacji, udostępniania i synchronizowania danych oraz do monitoringu wizyjnego.
Firma Synology stawia sobie za cel oferowanie produktów intuicyjnych, opracowanych z myślą o przyszłości oraz najlepszych w swojej klasie usług dla klientów.

 

Partner
A plus C Systems
jest marką należącą do firmy media-press.tv S.A., która od 30 lat (1988r) dostarcza zaawansowane systemy informatyczne dla firm na całym świecie. Oprogramowanie tworzone przez A plus C Systems pozwala na sprawne, wydajne i wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych. Nasze oprogramowanie obejmuje działaniem wszystkie elementy infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy, Internet). Kompleksowość działania łączymy z profesjonalnymi technologiami oraz innowacyjnym, przyjaznym interfacem.

Programy przyjazne dla użytkownika.

Nawet najbardziej rozbudowany system, który jest jednak nieprzyjazny i skomplikowany w obsłudze, nie będzie w pełni wykorzystywany przez użytkownika. Nasze programy mają być przyjazne, a ich obsługa jak najbardziej intuicyjna, aby użytkownicy w prosty i szybki sposób mogli poznać i wykorzystać wszystkie ich funkcje.

Funkcje, których potrzebują użytkownicy.

W naszych systemach rozwijamy funkcje, co do których mamy pewność, że to ich właśnie oczekują użytkownicy. Aktualizacje oprogramowania uwzględniają zawsze propozycje i uwagi zgłaszane przez naszych klientów. Dzięki temu użytkownicy współuczestniczą w kreowaniu nowych funkcji i w efekcie otrzymują program dokładnie taki, jakiego sobie życzą.

Realne generowanie oszczędności.

Jak pokazują doświadczenia użytkowników naszych systemów uplook oraz statlook, ich wdrożenie generuje oszczędności na wielu poziomach. Zaczynając od oszczędności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, poprzez oszczędności związane ze zwiększeniem wydajności infrastruktury aż po radykalny wzrost efektywności pracowników. System statlook pozwala także znacznie zaoszczędzić czas pracowników działu IT odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej.

PATRONAT HONOROWY

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój (MII) inicjuje i wspomaga współpracę badawczo-rozwojową podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowymi, badawczymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą oraz promuje krajowy dorobek w dziedzinie inteligentnego rozwoju w tym innowacyjno – wdrożeniowe i nowatorskie rozwiązania w nauce i edukacji na forum międzynarodowym. Fundacja w realizacji swoich celów statutowych prowadzi współpracę krajową i międzynarodową z władzami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami prywatnymi i publicznymi sektorów edukacji, sektorów gospodarki i organizacji pozarządowych.

Polish Data Center Association to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się przetwarzaniem danych w Polsce. Misją Polish Data Center Association jest dbanie o dobre interesy polskich ośrodków przetwarzania danych oraz zachęcanie polskich firm i instytucji państwowych do korzystania z outsourcingu IT w data center. Cel ten jest osiągany poprzez budowanie pozytywnego wizerunku tego sektora usług biznesowych oraz pokazywanie korzyści płynących z rozwiązań tworzonych w oparciu o ośrodki przetwarzania danych.

PATRONAT MEDIALNY
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki