PRELEGENCI


 

Image

Beata Kostrzycka - Dyrektor ds Rozwoju w Web INnovative Software Sp. z o.o., twórcy systemu wFirma dla biur rachunkowych

Image

Jacek Bajson – Doradca podatkowy, Grupa ETL

Jest doradcą podatkowym, ekspertem Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W latach 2010- 2014 przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a od 2018 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH oraz konferencjach organizowanych m.in. przez Ernst &Young, MDDP, PwC, BDO, TPA Horwath, Infor, Institute for International Research, Top Consulting, podatkowe koło naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Rozwoju Rachunkowości, Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Jest autorem wielu publikacji o tematyce podatkowej oraz nagradzany i rekomendowany w rankingach redakcji „Rzeczpospolita” w kategorii najlepszy doradca podatkowy w Polsce w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Image

Anna Orłowska - radczyni prawna, partnerka w Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Radca prawny świetnie odnajdująca się w projektach wielowątkowych i wymagających skrupulatnego planowania, w kontaktach z Klientami konkretna, bezpośrednia i dobrze zorganizowana. Z tych względów, istotny obszar jej praktyki zajmują sprawy przekształceń i fuzji, łączące skomplikowane zagadnienia korporacyjne, administracyjne i podatkowe.
Klientów Kancelarii wspiera również w formułowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (także obejmujących zawiłe stany faktyczne) oraz prowadzi złożone spory sądowe (szczególnie w sprawach gospodarczych i pracowniczych).

Image

dr hab. Tomasz Oczkowski - radca prawny, partner w Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Radca prawny z ogromnym doświadczeniem i nieprzeciętnym prawniczym wyczuciem, wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem kryzysem w przedsiębiorstwie spowodowanym m. in. sporem wspólników, czynami nieuczciwej konkurencji czy wrogim przejęciem. Ponadto zajmuje się prawem karnym gospodarczym w obszarze aktywności przedsiębiorców – w tym minimalizacją ryzyka pokrzywdzenia działaniem osób trzecich lub personelu czy ryzyka wszczęcia przeciwko przedsiębiorcy postępowania karnego lub karnoskarbowego, a także aktywnego udziału w zwalczaniu nadużyć wewnątrz struktur przedsiębiorców (w tym przestępstwa menadżerskie) lub innych czynów na szkodę danego przedsiębiorcy (np. oszustwa).

Image

Radosław Bulejak - Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalizuje się naukowo w procesowym prawie administracyjnym oraz podatkowym, reprezentuje podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Autor publikacji i glos z zakresu prawa administracyjnego, prelegent podczas konferencji naukowych oraz szkoleń.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.