16.05.2019 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
16 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

- Kamil Bolek - Chief Marketing Office w LifeTube
"Ponad 2 miliony osób na jednym wykładzie. Jak wygląda nowoczesna edukacja i jej promocja w świecie YouTube"
(Jak dotrzeć do pokolenia Y oraz Z? Czym jest profesjonalny influencer marketing i czy może być skutecznym narzędziem do promocji uczelni? Prelegent opowie o sile influencerów na YouTube. Na przykładach pokaże i wyjaśni - jakie efekty może przynosić influencer marketing i jak mądrze z niego korzystać. )

- Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
"Cyfrowa transformacja marketingu szkół wyższych"
(W ramach wykładu omówiona zostanie potrzeba zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Następnie przedstawiona zostanie problematyka digitalizacji współczesnego marketingu, w tym między innymi ewolucja koncepcji marketingowych, wpływ internetu na marketing mix oraz zmiany w relacjach klient-firma. Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do podstawowych współczesnych problemów marketingu online. W ostatniej części przedstawione zostaną wybrane wyniki dwóch edycji projektu badawczego pt. „Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej szkół wyższych” ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru promocji online, Social Media i Mobile Marketing.)

- Michał Ćwiek - Kierownik Działu Handlowego w Euroimpex SA, Marcin Kędzierski - System Integrators & Business Manager, Sharp CEE
"Rozwiązania informatyczne i technologiczne dla nowoczesnych wyższych uczelni - jak pozyskać na nie nawet 100% dotacji?"
(Celem wykładu jest przedstawienie najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych, które wspomagają współczesne uczelnie w procesie nauczania, zarządzania wiedzą oraz jej transferu. Podczas prelekcji zostanie przedstawione rozwiązanie chmurowe Documaster Campus, umożliwiające transfer wiedzy oraz naukę online. Dzięki integracji z wysokiej klasy urządzeniami Sharp, możliwe jest odtwarzanie wszystkich materiałów na monitorach LCD podczas zajęć i wykładów oraz wydruk materiałów w samoobsługowym punkcie drukowania na terenie uczelni. Rozwiązanie chmurowe Documaster Campus usprawnia naukę na uczelni, ale także umożliwia studia zdalne oraz wpiera naukę osób niepełnosprawnych. W drugiej części Marcin Kędzierski opowie o nowoczesnych rozwiązaniach Sharp dla uczelni. Poruszy tematy takie jak: interaktywna dydaktyka, zarządzanie komunikacją, nowoczesne usługi skanowania i wydruku dla uczelni oraz zarządzania salami w odniesieniu do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.)

- Maciej Marciniak - MW Concept Sp. z o.o.
"Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny obieg dokumentów"
(Firma MW Concept Sp z o.o. jest liderem na rynku samorządowym w sprzedaży unikalnych rozwiązań informatycznych do obsługi organów stanowiących wszystkich szczebli. Sztandarowa aplikacja firmy pod nazwą eSesja funkcjonuje w blisko 700 polskich samorządach. Innowacyjne rozwiązania różnych systemów głosowań są tym elementem aplikacji, który znajduje zastosowanie w firmach, korporacjach, a także na uczelniach wyższych.)

- Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB, Pirxon S.A
"Renesans w zarządzaniu majątkiem uczelni"
(Zarządzanie majątkiem Uczelni to dziedzina, która nie jest nowa, ale w kontekście rozwoju technologii informatycznych nabiera nowego wymiaru. Uczelnie – tak jak inne organizacje stoją przed szeregiem wyzwań związanych z aktywami: ich przeznaczeniem, kosztami użytkowania czy ryzykiem braku dostępności. Chociaż wymienione powyżej wyzwania mają charakter operacyjny, to ich realizacja powinna zacząć się na poziomie strategicznym Uczelni. W to podejście świetnie wpisuje się implementacja zasad normy ISO 55000, która prezentuje znormalizowane sposoby zarządzania składnikami majątku w całym cyklu ich życia. Kładzie szczególny nacisk na wartość generowaną z aktywów i sposoby jej pomnażania. Ważnym elementem łańcucha wartości w zarządzaniu majątkiem są systemy informatyczne temu dedykowane, takie jak AssetsNinja firmy Pirxon. Wdrożenie ich pozwala zwiększać efektywność finansową użycia składników majątku, ale też zapewnia zrównoważony ich rozwój z uwzględnieniem potrzeb Uczelni i środowiska naturalnego.)

- Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ
"Machine learning w nauczaniu online"

- dr hab. Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Procesowego
"System identyfikacji wizualnej uczelni - moda czy konieczność?"
(Wyrazisty i silny wizerunek jest kluczowym czynnikiem walki konkurencyjnej między współczesnymi podmiotami rynkowymi. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które rywalizują między sobą w wymiarach dydaktycznym oraz naukowym. Podczas prelekcji przedstawione zostaną istota oraz zakres systemów identyfikacji wizualnej, jak również omówiony zostanie przykład wdrożenia takiego systemu przez jedną z polskich uczelni.)

- Karolina Bojarczuk - Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
„O łowieniu ryb w internecie. Współczesny wymiar komunikacji uczelni”
(Współczesny świat żyje w sieci. Tam spotykamy się ze znajomymi, śledzimy ciekawostki, szukamy informacji i rozrywki. To też miejsce, gdzie marki próbują zdobyć zaufanie klientów. Nie bez powodu obecność uczelni w przestrzeni internetu jest dziś absolutną koniecznością. Komunikacja za pomocą nowoczesnych narzędzi to w końcu jeden z najważniejszych wymiarów kreowania wizerunku. Z jednej strony szansa, z drugiej wyzwanie. Tylko... jakie medium wybrać i na co zwrócić uwagę? 
Wystąpienie poświęcone nowoczesnym (a może zwyczajnie współczesnym?) narzędziom komunikacji – w zasięgu ręki każdej uczelni. )

- dr Katarzyna Mikołajczyk - pełnomocnik rektora ds. otwartej edukacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
"Rozwój e-learningu i kierunki zmian w procesie kształcenia"
(Zdaniem Marca Prensky’ego, założyciela i dyrektora The Global Future Education Foundation and Institute, wraz z rozwojem technologii i z postępującą ewolucją procesu edukacji, skończy się era nauki różnych rzeczy „na zapas”. Kształcenie powinno być umiejscowione w kontekście czasu, miejsca, a przede wszystkim w kontekście umiejętności i zainteresowań osoby uczącej się. Przyszłość edukacji to angażujące, zindywidualizowane projekty edukacyjne, a nie siedzenie i bierne słuchanie ujednoliconego przekazu. Coraz częściej w edukacji stosowane są także inteligentne systemy e-learningowe, opracowane z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających adaptację przekazywanych treści dydaktycznych w zautomatyzowany sposób. Aktualnie największe oczekiwania pokładane są w rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej, sztucznej inteligencji, adaptacyjnym uczeniu się czy interfejsach wykorzystujących głos użytkownika. Podczas prelekcji, wspólnie zastanowimy się nad kierunkami zmian w e-learningu i procesie kształcenia.)

- Honorata Ogieniewska - ekspert ds. promocji nauki i badań w Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego
"Nauka? To tylko wydaje się skomplikowane!"
(Czy nauka i badania powstające w zaciszach laboratoriów i salach wykładowych to „wiedza tajemna” dostępna jedynie dla wybranego, hermetycznego grona badaczy zainteresowanych danym zagadnieniem? A może opowiedzieć o tym innym? Naukowcy mogą pomóc zrozumieć ludziom spoza środowiska naukowego, czym się zajmują, dlaczego jest to takie istotne? Przekazywanie w przystępny sposób rzetelnej wiedzy naukowej jest szczególnie ważne w obecnych czasach -w dobie „fake newsów”, internetowych półprawd i samozwańczych ekspertów. Prelegentka opowie o tym jak dzielić się wiedzą ekspercką w nowoczesny sposób na przykładzie materiałów audio i wideo Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłady i rozmowy nagrane w formie podcastów, vlog naukowy, ekspercki cykl wideo – to wybrane zagadnienia, o których posłuchamy podczas spotkania.)

- Olga Legat - Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 
"Ochrona danych osobowych wyzwaniem dla uczelni wyższych."


Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY BRĄZOWI

esesja_dla_uczelni_2001.png
sharp_2001.jpg
euroimpex.jpg
documaster.jpg

PARTNER

elbox24pl---250.png
assets_ninja_180.png

PATRONAT

mnisw_-_pl---kopia258.jpg

PATRONI HONOROWI

prom.png

PARTNER MERYTORYCZNY

Image
Image
Image

PRELEGENCI

Maciej Marciniak- Członek Zarządu firmy informatycznej MW Concept Sp. z o.o.

dr hab. Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kryzysowego

Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB, Pirxon S.A

Kamil Bolek - Chief Marketing Office w LifeTube

dr Katarzyna Mikołajczyk - pełnomocnik rekora ds. otwartej edukacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Michał Ćwiek, Kierownik Działu Handlowego w Euroimpex

Karolina Bojarczuk - Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Honorata Ogieniewska - ekspert ds. promocji nauki i badań w Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego

Marcin Kędzierski - System Integrators & Business Manager, Sharp CEE

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki