Informatyzacja placówek medycznych

 

7 września 2022

Przy odpowiedniej dyscyplinie informatyzację można przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach.

Proces informatyzacji ochrony zdrowia niesie za sobą bardzo korzystne skutki. Niektóre, tak jak np. usprawnienie w rozliczaniu świadczeń czy obniżenie kosztów archiwizacji danych i dostępu do nich, placówka odczuje od razu. Dostrzeżenie innych zajmuje czasem kilka miesięcy.

Pokonaj bariery w informatyzacji!

Dowiedz się wiecej weź udział w webinarium:
"Informatyzacja placówek ochrony zdrowia"

7 września 2022 r.

Kolejne edycje: 23 listopada, 13 grudnia

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.
"Monitoring w podmiocie leczniczym. – o czym należy pamiętać w kontekście ochrony danych osobowych"
(Monitoring wizyjny jest jednym z najpopularniejszych narzędzi służących do zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w podmiocie medycznym. Czy jednak montaż kamer CCTV w placówkach, w których udzielane są świadczenia medyczne zawsze będzie uzasadniony, a przede wszystkim legalny? W wystąpieniu poruszone zostaną podstawy prawne przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego w placówkach ochrony zdrowia wraz z przykładami naruszeń w tym zakresie.)

 

- Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrozeń E-skierowania, Centrum e-Zdrowia

 

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice i Monika Kupis - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Telemedycyna okiem prawnika. Czego uczą nas dotychczasowe doświadczenia?"
(Na początku maja 2022 r. ZUS zakwestionował poprawność wystawiania zwolnień lekarskich w trakcie teleporad i rozpoczął masowe kontrole. ZUS powołał się na przepisy, zgodnie z którymi L4 może być wystawiane wyłącznie "po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia", co miało być podstawą do podważania zwolnień lekarskich wystawionych w trakcie nierzetelnie przeprowadzanych teleporad. W ramach wystąpienia przedstawimy najważniejsze zasady udzielania teleporad.)

- Anna Poprawa - Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Poprawa

 

Tematyka webinariów:

- Systemy informatyczne wspierające zarządzanie placówką medyczną
- Infrastruktura informatyczna w placówkach medycznych
- Proces ucyfrowienia placówki medycznej
- Elektroniczna dokumentacja medyczna
- Bezpieczeństwo danych
- Telemedycyna
- Systemy wideokonferencyjne

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

 

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER 

Image

PRELEGENCI

Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrozeń E-skierowania, Centrum e-Zdrowia

Anna Poprawa - Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Poprawa

Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.

Monika Kupis - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.