Zarządzanie dokumentami w administracji publicznej

23.04.2024 r.

Przyszłość administracji to dokumenty elektroniczne. Można je łatwo przygotowywać, podpisywać, wysyłać, wyszukiwać, segregować i archiwizować, dzięki czemu stanowią nowoczesną alternatywę dla dokumentów papierowych.

Już od 2025 roku wszystkie podmioty publiczne w Polsce będą miały obowiązek stosowania systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Udostępnienie jednolitego, bezpłatnego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją ma na celu usprawnienie procesów administracyjnych. Szacuje się, że docelowo z wdrożonego EZD RP będzie korzystało ponad milion użytkowników.

Zapraszamy do udziału w konferencji ONLINE - "Zarządzanie dokumentami w administracji publicznej", która odbędzie się już 23 kwietnia 2024 roku.

 

 
 
Tematyka konferencji:

- e-Doręczenia - nowy sposób komunikacji z administracją publiczną
- Systemy ERP w erze cyfryzacji urzędów
- Dobre praktyki przy wdrożeniu EZD
- Jak przygotować jednostkę do pełnej elektronizacji procedur
- Elektroniczny obieg dokumentów a EZD - różnice
- Prawne aspekty zarządzania dokumentacją
- Zarządzanie dokumentacją w nowoczesnym urzędzie
- E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- Podpis elektroniczny i jego zastosowanie
- Systemy archiwizacji
- Digitalizacja dokumentów
- Systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR
- Automatyzacja procesów
- Portale korporacyjne inter/intra/extranet
- Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo danych w urzędzie

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:
- zarządzanie dokumentacją
- usprawnienie procesów
- przetargi
- kwestie finansowe i organizacyjne
- zarządzanie kadrami
- planowanie i zakup infrastruktury
- bezpieczeństwo IT, danych, informacji

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, nagranie webinarium i możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PRELEGENCI

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.