Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 27 października 2021 roku, online.

 

Prelekcje poprowadzą:

 • Karolina Matusiak - Key Account Manager, Cloudware Polska
  "IDM IGA zarządzanie tożsamością w organizacji"

 • Katarzyna Niebrzydowska - UAV Business Development Manager, TPI Sp. z o. o.
  Marcin Jałoszyński - Kierownik Produktu UAV i skanerów LiDAR, TPI Sp. z o. o.
  Karol Rosiak - Inżynier sprzedaży ds. BSP i masowych danych, TPI Sp. z o. o.
  "Drony w fazach zarządzania kryzysowego jako skuteczne narzędzie systemu bezpieczeństwa"
  (Zastosowanie dronów w działaniach organów administracji publicznej)

 • Karen Oganisian - prezes zarządu, Valo Industries Sp. z o.o.
  "Wykorzystanie sieci autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu kryzysowym oraz w innych usługach w zakresie Smart City"

 • dr n. o zdr. Leszek Marzec - Zakład Medycyny Ratunkowej dla Dzieci, II Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  "Organizacja miejsca leczenia pacjenta z oparzeniem - rozwiązanie sytuacji kryzysowych na przykładzie zespołów ratownictwa medycznego w Polsce"


 • Bartłomiej Kołodziej - Brand Manager, Impakt S.A.
  "Zasilanie awaryjne nowej generacji – Internet rzeczy w UPS PowerWalker"

 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna
  "Systemy wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych"

 • mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel – Kierownik Zakładu Inżynierii Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  "Zarządzanie jednostką organizacyjną PSP na przykładzie SGSP w warunkach COVID-19"

 

 

Tematyka konferencji:

 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników

 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa

 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej

 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania

 • Rozwiązania dla służb ratowniczych

 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych

 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER PLATYNOWY

Image
Image

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Karolina Matusiak - Key Account Manager, Cloudware Polska

Przemysław Wywiał – dr hab. nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Katarzyna Niebrzydowska - UAV Business Development Manager, TPI Sp. Z o. o.

Kinga Święcicka - Zastępca Szefa Bezpieczeństwa, PGE Narodowy

Karen Oganisian - prezes zarządu, Valo Industries Sp. z o.o.

Marcin Jałoszyński - Kierownik Produktu UAV i skanerów LiDAR, TPI Sp. Z o. o.

Bartłomiej Kołodziej - Brand Manager, Impakt S.A.

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna

Karol Rosiak - Inżynier sprzedaży ds. BSP i masowych danych, TPI Sp. Z o. o.

© 2021 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.