Prezentacje - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 17.10.2018

Krzysztof Gralik - Główny Specjalista Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Otwocku
"Porządek informacyjny w skutecznym zarządzaniu kryzysowym"

 Marcin Marjasiewicz - Intergraph Polska Sp. z o.o.

"Przetwarzanie danych z bezzałogowych statków powietrznych – Drone Rapid Mapping"

mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
"Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej"

Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock
"Zintegrowane Centrum Dowodzenia jako niezbędne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych"

brak

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
"Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu"

płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński - Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON
"Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych"

brak

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
"Krytyczne spojrzenie na zdarzenie mnogie/masowe oczami lidera ZRM Państwowego Ratownictwa Medycznego"

   
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki