23.03.2023


Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

 

Jak zachować bezpieczeństwo IT w pracy zdalnej i hybrydowej?

Coraz więcej firm oferuje możliwość pracy zdalnej – szczególnie teraz w przypadku zagrożenia epidemiologicznego. Również z innych przyczyn menadżerowie z bardzo różnych branży dostrzegają korzyści płynące z pracy zdalnej, obecnie bardziej niż kiedykolwiek w historii.

Jakie ryzyko i wyzwania wiążą się z zachowaniem bezpieczeństwa danych i ochroną informacji w przypadku pracy poza siecią lokalną?
Jakie działania związane z ochrona IT należy podjąć?
Jak złagodzić wszelkie obawy o utratę czy wyciek danych?

Zapraszamy do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy", która odbędzie się 23 marca 2023 r. w Warszawie.

Lokalizacja: Centrum Bankowo - Finansowe ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

 

Tematyka konferencji:

- Cyberbezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo informacji
- Zarządzanie tożsamością i ryzykiem
- Polityka bezpieczeństwa
- Cloud computing
- System monitoringu i kontroli dostępu
- Rozwiązania sieciowe
- Rozwiązania storage
- Backup i archiwizacja dancyh
- Aspekty prawne bezpieczeństwa danych


Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PRELEGENCI

© 2022 PIRB All Rights Reserved.