23.02.2021 r.

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

Jak zachować bezpieczeństwo IT w pracy zdalnej?

Coraz więcej firm oferuje możliwość pracy zdalnej – szczególnie teraz w przypadku zagrożenia epidemiologicznego. Również z innych przyczyn menadżerowie z bardzo różnych branży dostrzegają korzyści płynące z pracy zdalnej, obecnie bardziej niż kiedykolwiek w historii.

Jakie ryzyko i wyzwania wiążą się z zachowaniem bezpieczeństwa danych i ochroną informacji w przypadku pracy poza siecią lokalną?
Jakie działania związane z ochrona IT należy podjąć?
Jak złagodzić wszelkie obawy o utratę czy wyciek danych?


Zapraszamy do udziału w konferencji ONLINE "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy", która odbędzie się 23 lutego 2021 r.

 Prelekcje poprowadzą:

 • Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.
  "Ocena powagi naruszenia ochrony danych osobowych a konieczność zgłoszenia do organu nadzorczego"
  (Właściwa ocena powagi naruszenia ochrony danych osobowych jest kwestią kluczową dla podjęcia decyzji co do dalszego postępowania z naruszeniem, a przy tym jego ewentualnego zgłoszenia do PUODO lub powiadomienia o naruszeniu osób, których dane są przetwarzane. Praktyka administratorów danych jest nadal bardzo różna, choć decyzje PUODO pozwalają już na pokazanie pewnej praktyki Urzędu w tym zakresie. Wystąpienie zwróci uwagę na wybrane elementy procesu oceny powagi w odniesieniu do ostatnich decyzji PUODO)

 • Piotr Kubiak - CEO, Statlook
  "2021 zdalnie i w biurze – nowa, hybrydowa rzeczywistość oraz Statlook – zestaw praktycznych narzędzi, które pomogą nam się w niej odnaleźć"
  (Żyjemy w czasach niespodziewanych zmian i pod presją ciągłej konieczności dostosowywania się do nich. Czy można skutecznie zarządzać sprzętem i oprogramowaniem oraz ludźmi niezależenie od tego gdzie w danej chwili znajdują się zarówno oni jak i my? Wiele tysięcy organizacji w Polsce znalazło już rozwiązanie, które pozwoliło im doskonale poradzić sobie z tym wyzwaniem. Podczas prezentacji pokażemy Państwu system Statlook®, który im to umożliwił)

 • Waldemar Kubiak - Starszy Specjalista w Wydziale ds. Systemów Pomiarowych i Teletransmisyjnych, PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie


Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
- ochrona zasobów informacji
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
- zarządzanie tożsamością
- zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
- czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- polityka bezpieczeństwa
- systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
- ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
- przewidywanie i reagowanie na incydenty
- scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
- mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
- identyfikacja personelu
- kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
- struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
- koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
- funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
- procesy przetwarzania danych
- inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
- dostosowanie środowisk IT
- wdrożenie i integracja
- zapewnienie ciągłej zgodności

Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy:materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PARTNERZY

Image
Image
Image

PRELEGENCI

Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.

Waldemar Kubiak - Starszy Specjalista w Wydziale ds. Systemów Pomiarowych i Teletransmisyjnych, PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.