PRELEGENCI

Piotr Ślusarczyk - konsultant i content wizard w netPR.pl. Odpowiedzialny za prowadzenie wdrożeń systemów do komunikacji z mediami i inwestorami. Zawieszony pomiędzy światem PR-u i technologii. Były dziennikarz motoryzacyjny.

 

 

 

 

dr Krzysztof Liedel - Emerytowany oficer Policji, Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa RESCON

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Civitas. Były Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Były Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Kamil Basaj - Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Założyciel i redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawisku obcego oddziaływania informacyjnego, dezinformacji i propagandy Disinfo Digest. Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego i psychologicznego. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Współtwórca organizacji CYBERON i INFO OPS Polska rozwijających zdolności obronne w środowisku informacyjnym w cyberprzestrzeni. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.

 

 

Mirosław Kwieciński - kierownik Katedry Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego.

Zainteresowania badawcze skoncentrowane zasadniczo wokół zarządzania informacją. Twórca i popularyzator polskiej teorii wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego jako fundamentalnego narzędzia ekspansji i ochrony zasobów w działalności przedsiębiorstw. Autor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu (Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa – Kraków 1999) oraz autor, współautor i współredaktor ponad 40 prac, artykułów i referatów poświęconych problematyce wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w procesach zarządzania. Współtwórca idei oraz członek Rady Naukowej cyklu konferencji Wywiad i kontrwywiad w teorii i praktyce biznesu (Warszawa 2017, 2018), inicjator oraz koordynator naukowo-organizacyjny cyklu autorskiego seminarium naukowego pod hasłem Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – koncepcje, modele, podejścia, praktyka, wizje, wyniki badań (Dwór Rychwałd 2017, 2018).

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki