E-gmina - rozwój cyfrowych usług publicznych

24 marca 2022

Szanowni Państwo
24 marca 2022 roku odbyło się webinarium "E-gmina - rozwój cyfrowych usług publicznych"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.


Wykłady poprowadzili:

- Tomasz Mackiewicz - Kierownik, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
"Cyfrowa mapa-interaktywna komunikacja w geodezji."

(Opracowanie mapy numerycznej dla miasta Września odbyło się w ramach projektu pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” i jest współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mapa numeryczna pokazuje zarówno budynki i użytki wzdłuż poszczególnych ulic (mapa ewidencyjna), jak i sieci uzbrojenia terenu (mapa zasadnicza). Jej sporządzenie dla Wrześni przez wzgląd na duże zurbanizowanie było więc niezwykle mozolnym zadaniem. Starostwo Powiatowe we Wrześni wykorzystuje dodatkowo portal https://ikonto.wrzesnia.powiat.pl/#/login?origin=iwniosek dzięki któremu można zamawiać bez wychodzenia z domu cyfrowe mapy, korzystając natomiast z iWniosku można zamawiać dane z ewidencji gruntów i budynków (np. wypis i wyrys). Pozwala to zaoszczędzić cenny czas oraz – w panującej pandemii – ma szczególne znaczenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.)

 

 - Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.
"Używanie chmury publicznej a transfer danych w rozumieniu RODO."

- Adam Gałach - Prezes Zarządu, Galach Consulting Sp. z o.o.
"Audyt cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego."

 

- Łukasz Łaguna - Aplikant Adwokacki, Baran Książek Bigaj sp. k.
"Zasada lojalności członka korpusu służby cywilnej w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalistów."

 

-  Marcin Derecki - Senior Account Manager, VisionCube S.A.
"Bezpieczeństwo systemów komunikacyjnych – czyli wady i zalety rozwiązań chmurowych i infrastruktury lokalnej"

 

- Jakub Chlebowski - Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.
"Wytyczne UZP dot. zamawiania systemów IT przed sektor publiczny ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyberbezpieczeństwa"
(W grudniu 2021 r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował II tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne poświęcony kwestiom związanym z formułowaniem OPZ oraz zawierający praktyczne wskazówki na temat przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UZP porusza zagadnienia istotne z punktu widzenia przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, tj. kwestie związane z podziałem zamówienia na części, określonością przedmiotu zamówienia, zasadami konkurencyjnego i równego traktowania wykonawców z uwzględnieniem elementów typowych dla branży IT i specyfiki zamawiania systemów informatycznych. W dokumencie zwrócono uwagę na prawidłowe stosowanie kryteriów w celu oceny równoważności, odpowiednie opisywanie wymaganych uprawnień do korzystania z systemów informatycznych (w tym kwestie prawnoautorskie), właściwe narzędzia przeciwdziałania vendor lock-in, a także na potrzebę opisywania wymogów związanych z cyberbezpieczeństwem dla zamawianych systemów IT.)

- Marcin Pera - Specjalista ds. marketingu i PRSpecjalista ds. marketingu i PR, Statlook Polska
"20 lat Programu Statlook. Skuteczne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa danych, legalności oprogramowania, monitoringu użytkowników oraz nowej dyrektywy o Sygnaliście"
(Sprawne zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem, dbałość o legalność oprogramowania i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych to fundament działalności organów administracji publicznej. Od 20 lat wspieramy instytucje rządowe i samorządowe tworząc program, który poprzez automatyzację procesów realnie wspiera pracę administratorów sieci, osób odpowiedzialnych za RODO czy zarządzanie zespołem. Podczas konferencji opowiemy też o najnowszym module "Statlook Sygnalista", który jest odpowiedzią na wymóg tworzenia wewnętrznych kanałów zgłoszeń w instytucjach zatrudniających 50 i więcej osób)

 

 

Tematyka webinarium:

- Cyfryzacja jednostek publicznych - sprzęt IT i oprogramowanie
- Sprzęt IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej
- Cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych
- E-usługi w administracji
- Szeroki dostęp do ultra-szybkiego internetu
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Cloud computing
- Niezawodność infrastruktury informatycznej
- Elektroniczny obieg i archiwizacja dokumentów
- Systemy wideokonferencyjne
- Nagrywanie i transmisja sesji rady miasta/gminy/powiatu
- Kwalifikowany podpis elektroniczny
- Czytniki kodów kreskowych
- Zarządzanie zasobami infrastruktury gminy, miasta i powiatu
- Podstawy prawne informatyzacji w samorządzie terytorialnym

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele administracji samorządowej, odpowiedzialni za:
- teleinformatykę
- planowanie i zakup infrastruktury
- bezpieczeństwo IT, danych, informacji
- komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
- zarządzanie dokumentacją
- usprawnienie procesów
- przetargi

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

 

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

Image

PARTNERZY

Image
Image

PRELEGENCI

Adam Gałach - Prezes Zarządu, Galach Consulting Sp. z o.o.

Marcin Derecki - Senior Account Manager, VisionCube S.A.

Marcin Pera - Specjalista ds. marketingu i PRSpecjalista ds. marketingu i PR, Statlook Polska