27.10.2023


"CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji"

 

Szanowni Państwo
27 października 2023 roku odbyło się webinarium "CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na FACEBOOKu i LINKEDIN.

Wyklady poprowadzili:

- Agnieszka Wachowska - Radczyni prawna, Co-Managing Partner, Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy
"Bezpieczeństwo łańcucha dostaw i relacja podmiotów objętych NIS2 z jego bezpośrednimi dostawcami lub usługodawcami"

- Marek Ujejski - Ekspert ds. Cybersecurity, CISM, CDPSA, LA 27001, COIG - Grupa Kapitałowa WASKO
"Dyrektywa NIS 2 i jej skutki dla firm i instytucji"
(W prezentacji zostanie pokazana perspektywa zmian jakie rodzi przyjęta już dyrektywa unijna zwana skrótowo NIS 2 dla firm i instytucji z szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków jakie muszą zostać nałożone przez kraje członkowskie na te podmioty i osobiście na ich kierownictwo, co jest elementem stosunkowo nowym w dotychczasowych regulacjach unijnych. Omówiony zostanie tez aktualny stan implementacji dyrektywy w Polsce z szczególnym uwzględnieniem procedowanego przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nieoczekiwanie zatrzymanego pod koniec kadencji Sejmu)

- Karol Kij - Dyrektor Działu Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa, Atende
"Kupić czy budować? Strategiczne rozważenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa."

- Łukasz Bajer - Business Development Manager, Arrow ECS
"Wielowarstwowe bezpieczeństwo danych ze zintegrowaną ochroną przed Ransomware w systemach NetApp"
(Kilka punktów które poruszymy na spotkaniu:
-Ochrona danych niezależnie od tego gdzie się znajdują
-Wachlarz możliwości jak być bezpiecznym zgodnie z wytycznymi NIST oraz dyrektywą NIS2
-Wczesne wykrywanie zagrożeń i szybka odpowiedź
-Bezpieczeństwo, wydajność czy koszt?)

 

- mec. Aleksandra Cywińska - Associate w praktyce Commercial, Kancelaria Bird & Bird
"Nowe podmioty zobowiązane na gruncie NIS2"

- Kamil Kowalczuk - ekspert CEH, CNDA, MCP, LA27001
"Dyrektywa NIS2 - wymiar praktyczny"

 

 

Tematyka konferencji:

- najważniejsze obowiązki wynikające z NIS 2 i ustawy KSC
- ochrona infrastruktury krytycznej
- skuteczne zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa
- prawne aspekty obsługi incydentu
- pseudonimizacja i szyfrowanie danych
- ochrona przed ransomware
- certyfikacja produktów i usług ICT
- bezpieczeństwo zasobów i informacji
- rozwiązania technologiczne dla SOC
- backup i archiwizacja danych
- rozwiązania klasy Network Detect & Response
- bezpieczna migracja do chmury


Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

 

PARTNERZY

Image
Image
Image

PRELEGENCI

mec. Aleksandra Cywińska - Associate w praktyce Commercial, Kancelaria Bird & Bird

Łukasz Bajer - Business Development Manager, Arrow ECS

Agnieszka Wachowska - Radczyni prawna, Co-Managing Partner, Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Kamil Kowalczuk - ekspert CEH, CNDA, MCP, LA27001

Marek Ujejski - Ekspert ds. Cybersecurity, CISM, CDPSA, LA 27001, COIG - Grupa Kapitałowa WASKO

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.