PRELEGENCI


 

Image

Edyta Kocyk - Prezes Zarządu & Założyciel, SiDLY Sp. z o.o

Prezes i założycielka SiDLY, jednej z najszybciej skalujących się firm teleopieki w segmencie deep tech w Polsce. W SiDLY tworzy nowoczesną technologię wearable (autorskie urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek) z systemem analizy danych, połączoną z całodobową usługą teleopieki świadczoną przez własną wyspecjalizowaną placówkę medyczną. Z technologii SiDLY korzysta ponad już 50 000 użytkowników - podopiecznych 900 jednostek i instytucji w Polsce. Firma osiągnęła ponad 1000% wzrostu w ciągu ostatnich 4 lat. Edyta jest również ekspertką z zakresu kierowania zespołem i zarządzania organizacjami, laureatką 30+ nagród za kreowanie nowoczesnych technologii w obszarze usług społecznych i zdrowotnych oraz CEO of the Year w konkursie European Leadership Awards (2018).

Image

Andrzej Bochacz – NASZSENIOR.PL

Urodził się w 1958 roku w Warszawie. Od 35 lat jest aktywnym informatykiem, który specjalizuje się w tworzeniu systemów zarządzania sieciami handlowymi. Od 8 lat współtworzy systemy opiekuńczo-ratunkowe, przeznaczonymi do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. W ramach tych działań Andrzej Bochacz prowadzi działania aktywizujące osoby wykluczone poprzez organizowanie inicjatyw związanych ze sztuką. Jest on twórcą polskiego serwisu internetowego skierowanego do osób w srebrnym wieku www.naszsenior.pl . Andrzej Bochacz jest propagatorem sztuki witrażowej i prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona. Jest także twórcą największego polskiego serwisu internetowego związanego z tą dziedziną www.barwyszkla.pl
Pan Andrzej od 2009 roku jest mieszkańcem Legionowa i prowadzi tutaj pracownię witrażu i mozaiki. Od 9 lat współpracując z Fundacją Promień Słońca, Warsztatami Terapii Zajęciowej Św. Rity, Klubem Seniora Amicus, Fundacją Dom z Sercem w Komorowie, Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i innymi, prowadzi szerokie działania integrujące lokalną społeczność, osoby niesamodzielne i seniorów w ramach zajęć artystycznych.
W ramach tych działań realizuje wiele projektów witrażowych i mozaikowych.
W roku 2017 działania Andrzeja Bochacza uhonorowano przez przyznanie tytułu Kawaler Orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych.
W roku 2019 otrzymał zaszczytny tytuł - Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie.
W roku 2022 został wyróżniony za całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego medalem PRO MASOVIA.

Image

Tomasz Orlik - Członek Rady Fundacji, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Tomasz Orlik posiada wieloletnie doświadczenie pracy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i firmach zarządzających aktywami. Od 2020 sprawuje funkcję Członka Zarządu PFR TFI S.A. oraz od 2019 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGL Leasing S.A.. Zaangażowany od pięciu lat w prace Krajowego Instytut Gospodarki Senioralnej, będąc członkiem Rady Fundacji. Jest również mentorem w programie dla studentów SGH. Pracę zawodową zaczynał między innymi na praktykach w UK i USA, a następnie w Banku Pekao S.A., Pioneer TFI S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A..
Interesuje się nowinami technologicznymi oraz startupami rozwijającymi usługi wspierające seniorów. Śledzi dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i zastosowania AI w firmach medycznych i wsparcia osób niepełnosprawnych.
Ukończył studia magisterskie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych i produktów emerytalnych w Polsce. Corocznie spędza żeglarskie wakacje, narciarskie ferie i systematycznie gra w tenisa.

Image

Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO

Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, Redaktor Naczelny Głosu Seniora, ekonomista, socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca mediów. Inicjator Programu Gmina Przyjazna Seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora oraz już dziesięciu edycji Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Zasiada w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, a od 2020 r. w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Image

mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi, REVITA

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Z firmą REVITA związany od kilkunastu lat, aktualnie na stanowisku Kierownika Działu Obsługi Warszawa. Posiada bardzo szeroką wiedzę merytoryczną w zakresie budowy, serwisowania, doboru oraz obsługi sprzętu przeciwodleżynowego.

Image

Paweł Biadała - CEO, LOCON Sp. z o.o.

CEO I Business Development & Executive I Growth I Private Equity I Interim I IoT I FinTech I Telecom I VASCEO I Business Development & Executive I Growth I Private Equity I Interim I IoT I FinTech I Telecom I VAS
CEO / COO with over 15 years of hands-on operational and managerial experience in business growth, change management & transformation, designing and implementing processes & new products across industries such as telecom, insurance, banks and energy.

Image

Kamil Lorek – radca prawny, doktor nauk społecznych. Wykładowca / nauczyciel akademicki Uczelni WSB Merito w Warszawie, na której prowadzi dla studentów zajęcia między innymi z różnych przedmiotów prawniczych.

Ukończył między innymi aplikację radcy prawnego, studia podyplomowe z zakresu administracji, studia doktoranckie. W trakcie i w ramach studiów doktoranckich na UMCS w Lublinie prowadził badania naukowe z zakresu różnych dziedzin prawa oraz jego praktycznego zastosowania. Jego zainteresowania naukowe skupiają się między innymi na problematyce prawnych aspektów opieki i wsparcia seniorów.
Prowadził także szkolenia dla pracowników publicznej placówki z zakresu standardów prawnomiędzynarodowej ochrony praw dziecka, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Doświadczenie pracy profesjonalnego prawnika zdobywał w trzech kancelariach radców prawnych w trzech różnych miastach.
Prowadzi autorskiego bloga: https://rozumienieistosowanieprawa.blogspot.com/ na tematy dotyczące rozumienia prawa oraz jego stosowania.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.