PRELEGENCI


 

Image

Przemysław Wierzbicki - Partner Zarządzający w Kancelarii KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp.k.

Adwokat z prawie 20-letnim doświadczeniem procesowym, obejmujący, przede wszystkim spory cywilne oraz gospodarcze. Reprezentował klientów w ponad stu postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz ETPC. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk.
Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar Association. Honorowy Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2004-2007 arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Image

Kamila Kurkowska - CEO, Firemind

Kierowniczka merytoryczna kierunku ,,LegalTech i innowacje w branży prawniczej” na Uniwersytecie SWPS. Prezeska i założycielka Fundacji Women in Law. Ekspertka w zakresie innowacji, komunikacji, marketingu, różnorodności i nowych technologii w branży prawniczej. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland. Od kilku lat prowadzi własną firmę doradczą Firemind, pracując głównie dla firm z sektora usług profesjonalnych i startupów technologicznych. Założycielka i wspólniczka w dwóch startupach Legaltech. Ambasadorka na Polskę European Legal Tech Assotiation, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech, mentorka i sędzia podczas Global Legal Hackaton 2020 i 2021 i Hack4Law. Prelegentka i wykładowczyni.

Image

Anna Turzańska-Sadlej – Managing Director, Todis Consulting

Absolwentka Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studnia Executive MBA organizowane przez Ecole Nationale des Points et Chausses we współpracy z University of Bristol i KPMG.
Od kilkunastu lat zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych klasy ERP, pełniąc rolę konsultanta, kierownika projektów i zarządzając zespołem konsultantów. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach prowadzonych głównie dla firm z sektora usług profesjonalnych. Prowadzi z sukcesem firmę Todis Consulting oferującą zintegrowane rozwiązania informatyczne.

Image

Katarzyna Solga - Wspólnik w kancelarii Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Ekonomistka z wykształcenia, księgowa z zamiłowania i obszernej praktyki, marketingowiec z doskoku. Od 20 lat związana z branżą prawniczą. Wspólnik w kancelarii Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych z Katowic, księgowa w web.lex Bookkeeping, spółce oferującej specjalistyczną księgowość dla prawników. Uczestniczka i facylitatorka prawniczych grup Mastermind. Autorka bloga Jak prowadzić kancelarię o praktycznej stronie prawniczego biznesu. Odpoczywa w jogowych asanach lub sekwencjach qigong.