PRELEGENCI


 

Image

Łukasz Grzesiak - Dyrektor BU Cloud, Arrow Electronics

Z branżą informatyczną związany od 20 lat, z branżą storage od 16 lat. Od początku kariery w firmie ArrowECS sp. Zo.o. (wcześniej DNS Polska sp. O.o.). W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny od strony handlowej za szereg produktów w tym: Sun Microsystems, HDS, Quantum, Symantec, Vmware. Obecnie w ArrowECS – dystrybutora NetApp, odpowiedzialny za dział Cloud i DataCenter w tym sprzedaż rozwiązań Backupowych, Storage, Wirtualizacyjnych oraz Microsoft Cloud.

Image

mec. Aleksandra Cywińska - Associate w praktyce Commercial, Kancelaria Bird & Bird

Doradza klientom w kwestiach prawnych związanych z technologią. Specjalizuje się w przygotowywaniu
i negocjowaniu umów IT, obejmujących tworzenie, wdrażanie i licencjonowania oprogramowania, a także świadczenie złożonych usług chmurowych, w tym w regulowanym sektorze finansowym. Doradza klientom w zakresie przepisów, które kształtują dzisiejszy sektor technologiczny, w tym dotyczących sztucznej inteligencji (AI), cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.Aleksandra zajmuje się też prawem mediów - doradzała wydawcom prasy, w tym prasy internetowej, w tworzeniu i bieżącej działalności wydawnictw, negocjowaniu umów reklamowych i rejestracji nowych tytułów prasowych. Ma doświadczenie we wspieraniu start-upów w procesie pozyskiwania finansowania i rozwoju ich produktów. Zarządza złożonymi projektami międzynarodowymi, wymagającymi współpracy prawników regulacyjnych z wielu jurysdykcji, często w kilku streamach roboczych. Uczestniczy też w audytach due diligence i transakcjach w sektorach technologicznym, e-commerce i FMCG. W pracy ceni otwartość, kreatywność i współpracę w interdyscyplinarnych zespołach. Zawsze szuka praktycznych rozwiązań biznesowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawnych, które świadczą doradztwo na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytetu w Tours (Francja)

Image

Marcin Marczewski - Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu, Resilia

CEO i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i sytuacjami kryzysowymi, z blisko 20-letnim doświadczeniem. Pełni także rolę COO w firmie Priv-Sec Solutions specjalizującej się w rozwoju i wdrożeniach dedykowanych rozwiązań narzędziowych wspierających szeroko rozumiany obszar Governance. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. Realizuje m.in. audyty zgodności z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika studiów podyplomowych w zakresie Cyberbezpieczeństwa i prowadzi zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”.

Image

Paweł Henig - Rzeczoznawca, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej rozpoczął karierę zawodową pod koniec lat 80-tych jako konstruktor urządzeń peryferyjnych i komputerowych systemów automatyki przemysłowej oraz programista. W połowie lat 90-tych rozpoczął pracę dla centralnej administracji rządowej rozpoczynając od budowy lokalnych sieci komputerowych i centrów przetwarzania danych, a następnie sieci rozległych obejmujących swym zasięgiem cały kraj oraz systemów komputerowych. Zdobył umiejętności Kierownika Projektu zarządzając projektami finansowanych w ramach funduszu PHARE. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania obejmującego normy zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001), bezpieczeństwa produkcji wartościowej (CWA 14641 – Intergraf) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Certyfikowany audytor systemów IT (CISA), posiadacz certyfikatu ITIL Foundation. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Autor wielu ekspertyz i opracowań realizowanych na potrzeby administracji, biznesu, jak i organów kontroli. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (IT Governance) oraz stosowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania IT, w szczególności zarządzania: usługami IT, bezpieczeństwem oraz projektami i przedsięwzięciami. Posiada szerokie doświadczenie w administracji, przemyśle oraz branży nowych technologii.

Image

Łukasz Magdziak - starszy specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent studiów magisterskich z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związany z Ministerstwem Cyfryzacji od grudnia 2018 roku, w tym z Departamentem Cyberbezpieczenstwa od grudnia 2019 r. Obszar działań: zarządzanie kryzysowe w zakresie cyberbezpieczeństwa, realizacja działań na rzecz wzmacnianie odporności Polski w ramach NATO, opieka nad realizacją Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, uczestnik krajowych i międzynarodowych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Od maja 2022 r. delegat Polski w Grupie roboczej ds. Łączności Cywilnej przy NATO. Prywatnie miłośnik broni pancernej, literatury faktu oraz podróży.

Image

Stanisław Czapnik - Cybersecurity Key Account Manager w NT Group Systemy Informatyczne

Ekspert z dziedziny cyberbezpieczeństwa i rozwoju nowych technologii oraz sztucznej inteligencji. Audytor dostępności, prelegent i wykładowca z zakresu wykorzystania w pracy AI, dostępności, cyberbezpieczeństwa oraz usług chmurowych. Posiada bogate doświadczenie menadżerskie oraz pedagogiczne. Posiada międzynarodowe certyfikaty Microsoft z zakresu administracji usług chmurowych, bezpieczeństwa płatności międzynarodowych SWIFT. Doradca w zakresie licencjonowania oprogramowania orz cyberbezpieczeństwa dla banków, szpitali, instytucji publicznych oraz firm komercyjnych. Specjalista w zakresie audytów bezpieczeństwa wg norm ISO 27001 oraz ISO 22301. Posiada doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.