PRELEGENCI

dr inż. Władysław Iwaniec

Nauczyciel akademicki, w latach 1998-2007 prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w latach 1989-98 informatyk wojewódzki i pełnomocnik ds. Informatyki Wojewody Tarnowskiego, a w latach 1999-2001 informatyk wojewódzki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wielokrotnie powoływany do pracy w zespołach jako ekspert naukowy przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne związane z pracą w podmiotach gospodarczych, w zespołach informatycznych obsługujących wybory prezydenckie i parlamentarne, a także w służbie zdrowia.
Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami Srebrnym i Brązowym za Zasługi dla Obronności Kraju.

Marcin Gabryszak

Adwokat w kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp.j. Wykładowca Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Doradza podmiotom z branży kreatywnej oraz IT. Autor szeregu artykułów dla czasopism branżowych m.in. Magazyn ODO, Observer, meetingplanner.pl, proto.pl, SOIT, MMP, a także innych, m.in. gazeta prawna. Posiada praktyczne doświadczenie związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, umowami IT i własnością intelektualną.

Cyprian Gutkowski

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Mateusz Bergolc - Specjalista ds. handlowych, Marken Systemy Antywirusowe

Od roku w firmie Marken Systemy Antywirusowe pracuje pomagając klientom dostosować rozwiązania Bitdefender do ich potrzeb. Doradza za równo małym firmom jak i dużym klientom biznesowym. Prywatnie miłośnik e-sportu, który aktywnie bierze udział w turniejach.

Magdalena Sowula – Redaktor Naczelna Działu Biznes w Wolters Kluwer Polska sp.  z o.o.

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów z Zamówień Publicznych oraz menedżerskich studiów Lean Six Sigma. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Do jej zainteresowań naukowych należy ochrona danych osobowych oraz prawo nowych technologii.

Anna Jaworska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Citi Handlowy

Prawnik, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 27001, ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zainteresowania związane z cyberbezpieczeństwem rozwija jako doktorantka uczestnicząc w Prawniczym Seminarium Doktorskim na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży ubezpieczeniowej pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z sektorem finansowym związana od początku 2014r. Działa aktywnie w Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa Informacji przy Związku Banków Polskich oraz uczestniczy w spotkaniach Konfederacji Lewiatan. Za organizowaną Citi Handlowy tygodniową akcję dot. cyberbezpieczeństwa otrzymała, podczas IX Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT SEMAFOR, wyróżnienie w konkursie Security Excellence przyznawane przez ISAA, ISACA oraz redakcję Computerworld.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki