Program - Wsparcie sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem systemów CRM 31.01.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: dr Wojciech Trzebiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

"Zachowania konsumentów w gospodarce opartej na wiedzy - co z tego wynika dla biznesu?"

Duża grupa zjawisk w obecnej rzeczywistości rynkowej wynika z kluczowej roli wiedzy w tworzeniu produktów i ich odbiorze przez konsumentów. W związku z tym powstaje pytanie: jak to przekłada się na sposób zachowań konsumentów wobec firm? Czy takie zjawiska jak konsumpcja współdzielona, omnikanałowość i transformacyjność usług powinny zmienić podejście, w jaki firmy zarządzają relacjami ze swoimi klientami?

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Martin Cerny - Cogniware i Jacek Grzyb - Knowledge Engineer, teamLeaders

 

"Pięć powodów, dla których nie musisz wdrażać systemu CRM"

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat systemy CRM stały się elementem budowania konkurencyjnej przewagi na rynku. Dziś – w erze powodzi cyfrowych, nieustrukturyzowanych danych, rozwoju liczby punktów kontaktu klienta z firmą, rozproszenia informacji i złożoności informatycznego ekosystemu - ich użyteczność, szczególnie w dużych firmach, spada. Przed decyzją o wdrożeniu, warto postawić sobie pytanie na ile są one w stanie przynieść firmie realne korzyści. Istnieje bowiem co najmniej 5 powodów, które każą zastanowić się czy CRM będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem.

10:30 – 10:50 Wykład Partnera: Tomasz Szwelnik - Prezes VoiceLab

"VoiceLab Conversational Intelligence - automatyzacja obsługi klienta w sprzedaży, nowoczesna analiza rozmów telefonicznych oraz weryfikacja biometryczna"

10:50 – 11:00 Prezentacja Wystawców

11:00 – 11:20 Przerwa Kawowa

11:20 – 11:50 Wykład Partnera: Dawid Wójcicki - CEO, Voicetel Communications S.A.

"Lydia - zwiększanie konwersji dzięki automatycznej prewalidacji leadów w telefonicznych kampaniach outboundowych"

11:50 – 12:20 Wykład Eksperta: Mikołaj Winkiel - Chief Evangelist, Brand24

"SocialCRM - zarządzanie klientami w mediach społecznościowych"

Prelegent opowie o tym jak w mediach społecznościowych zachowują się klienci, jak ich znaleźć, zaangażować, rozmawiać z nimi i jak przekuć to na odpowiednią sprzedaż. Jak uniknąć "kryzysów wizerunkowych" i jak sobie z ewentualnymi poradzić. Kiedy to my musimy wystawić rękę do klienta, a kiedy to on sam potrzebuje naszego rozwiązania, ale jeszcze nie potrafi go nazwać.

12:20 – 12:30 Przerwa Kawowa

12:30 – 13:00 Wykład Eksperta: dr Przemysław Tomczyk - Akademia Leona Koźmińskiego

"Rodzaje wiedzy od klienta i możliwości ich wykorzystania. Studia przypadków."

Wiedza od klienta (Knowledge from Customer - KfC) to wszystko, co klient wie i potrafi, a co może stać się wartością dla firmy. Istnieje wiele rodzajów tej wiedzy i każdy można wykorzystać. Prelegent przedstawi studia przypadków, które są ilustracją tych możliwości na rynku polskim.

13:00 – 13:30 Wykład Eksperta: Maciej Sasin - trener, coach, konsultant rozwoju organizacji, założyciel Akademii Rozwoju Kompetencji

"Pro Sell Tools - model aktywnej sprzedaży świecie 2.0"

Model Pro Sell Tools to metaforyczny most który budujemy z klientem, to 12 obszarów które trzeba uwzględnić w projektowaniu strategii sprzedaży każdej firmy. Wykład zostanie oparty na ostatnio wydanej książce prelegenta.

13:30 – 13:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

SocialCRM - zarządzanie klientami w mediach społecznościowych
Mikołaj Winkiel - Chief Evangelist w Brand24 podczas wykładu opowie o tym jak w mediach społecznościowych zachowują się klienci, jak ich znaleźć, zaangażować, rozmawiać z nimi i jak przekuć to na odpowiednią sprzedaż.
Telefoniczne kampanie outboundowych
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki