Program - Data Center Nowej Generacji 21.06.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09.30 - 10.00 Wykład Inauguracyjny: Grzegorz Bernatek - Lead TMT Analyst, Audytel S.A.

"Trendy na rynku usług data center. Kiedy warto zbudować własną serwerownię?"

Prelegent podczas prezentacji rozwinie następujące zagadnienia: Polski rynek data center na tle rynków na świecie; Czynniki rozwoju rynku polskiego; Główne trendy; Czy potrafimy liczyć koszty budowy własnego data center?

10:00 – 10:30 Wykład Partnera

Prezentacja Firmy DCX

10:30 – 10:50 Przerwa Kawowa

10:50 – 11:20 Wykład Eksperta: dr inż. Jerzy Proficz - Z-ca Dyrektora CI TASK, Politechnika Gdańska

"Usługi i infrastruktura obliczeniowa Centrum Informatycznego TASK na Politechnice Gdańskiej"

11:20 – 11.50 Wykład Ekspertów: Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólnik w kancelarii act BSWW i Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW

"Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO) – wyzwania dla centrów danych"

11:50 – 12:20 Przerwa Kawowa

12:20 – 12:50 Wykład Eksperta: dr inż. Władysław Iwaniec - docent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

"Ochrona kryptograficzna kopii danych"

Podczas wykładu prelegent poruszy następujące zagadnienia: Dane „w spoczynku” i dane „w drodze”; Zalecenia do polityk bezpieczeństwa; Zagadnienia wyboru dziedziny szyfrowania danych; Zastosowanie TDE; Wybór algorytmów szyfrowania; Tworzenie bezpiecznych kanałów transmisji dla przesyłania kopii danych; Problemy przeciwstawnych wymagań – „prawo do bycia zapomnianym” vs „obowiązek integralności”; Niektóre zagadnienia prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia i umów o świadczenie usługi.

12:50 – 13:30 Wykład Eksperta:  Krzysztof Szczygieł - Polski Instytut Data Center S.A.

"Normy EN 50600 ed. 2 klasyfikacja dostępności"

W ramach prelekcji słuchacz zapozna się z aktualnym stanem normalizacji europejskiej w zakresie odnoszącym się do infrastruktury fizycznej Data Centeroraz z planami nowych opracowań pod kątem wymogów co do klasyfikacji dostępności data center. Celem wykładu jest wyjaśnienie słuchaczom na czym polegają różnice w poszczególnych parametrach klasyfikacyjnych data center oraz wskazanie wpływu poszczególnych zapisów normatywnych na założenia i sposób prowadzenia przedsięwzięcia jakim jest budowa Data Center. Znajomość aktualnych opracowań normalizacyjnych jest niezbędną wskazówką dla osób biorących udział w procesie tworzenia Data Center z punktu widzenia zrozumienia wytycznych projektowych jak również określenia oczekiwanej jakości infrastruktury. Wykład przeznaczony jest dla menedżerów informatyki, dyrektorów infrastruktury (technicznych) przedsiębiorstw przygotowujących się do budowy lub modernizacji własnego Data Center. Zawiera również wiedzę przydatną dla osób na stanowiskach inżynierskich przygotowujących wymagania i założenia do koncepcji i projektów Data Center jak również dla osób oceniających infrastrukturę istniejących Data Center.

13.30 – 13:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki