Grupa docelowa:
- Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
- Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
- Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
- Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego,
- Specjaliści od zarządzania kryzysowego.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Rejestracja- Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych 4.07.2018  Odśwież Captcha  
  
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki