Grupa docelowa:

- Właściciele i zarządcy budynków
- Administratorzy i najemcy powierzchni i budynków
- Dyrektorzy i Kierownicy działu bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Polityka prywatności i regulamin konferencji.

Rejestracja - Systemy CCTV i kontroli dostępu - 13.05.2021
  Odśwież Captcha  
  
© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.