FORUM TRANSPORTU PUBLICZNEGO

30.08.2018r.

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

- Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
- Jak zrównoważyć mobilność miejską?
- Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
- Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedź podczas "Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo" już 30 sierpnia w Warszawie.

 

Prelekcje poprowadzą m.in.: 

- Paweł Rydzyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Project Manager w Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

"Transport w aglomeracjach, a transport w regionach – perspektywy i bariery rozwoju"
Celem prelekcji będzie pokazanie – na dotychczasowych przykładach i w związku z tym przewidywaniach na przyszłość – że o ile transport publiczny w obrębie największych aglomeracji rozwija się poprawnie i większości wypadków stanowi atrakcyjną alternatywę dla motoryzacji indywidualnej, o tyle na obszarach peryferyjnych, poza aglomeracjami, zazwyczaj transport publiczny boryka się z bardzo poważnymi problemami. Wiele wskazuje, że będą się one pogłębiać. Prelekcja ma być próbą odpowiedzi, co robić, by te problemy zminimalizować.

- dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
"Możliwości i perspektywy autonomicznego prowadzenia pojazdów szynowych w transporcie publicznym"

Automatyczne kierowanie pojazdami od wielu lat znalazło już szerokie zastosowanie w transporcie lotniczym (autopilot) oraz wodnym, a ostatnio również w tzw. autonomicznych pojazdach drogowych. W transporcie szynowym istnieje wiele rodzajów systemów wspierających pracę maszynisty (np. sygnalizacja kabinowa), natomiast pełna automatyzacja prowadzenia pociągów, tzw. ATO (Automatic Train Operation) realizowana jest głównie w systemach metra czy kolejek lotniskowych. Podstawowe korzyści związane z zastosowaniem ATO to przede wszystkim większa zdolność przepustowa, bezpieczeństwo ruchu, zmniejszenie zużycia energii na potrzeby trakcyjne, a także optymalizacja procesu zarządzania ruchem na danej linii lub sieci transportu szynowego. Z punktu widzenia podróżnego poprawia się płynność jazdy (łagodniejsze rozpędzanie składu, rzadsze i łagodniejsze hamowanie), a także punktualność kursowania pociągów. Podczas prelekcji przedstawione zostaną podstawowe wymagania związane z wprowadzaniem ATO oraz ocenione możliwości i perspektywy takich zastosowań w warunkach polskich.

- Jerzy Roman - Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
"Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe na bazie doświadczeń Olsztyna"

Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie na bazie właśnych doświadczeń opowie o funkcjonowaniu systemów wspierających działanie komunikacji zbiorowej.

- Violetta Wabińska-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni, Urząd Miasta Poznania
temat w trakcie opracowywania

- Beata Szyszka - Kierownik Działu Administracji i Kadr, ZTM Rzeszów
temat w trakcie opracowywania


- dr inż. Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska
temat w trakcie opracowywaniaPanel dyskusyjny "Ekologia w transporcie publicznym"

Moderator: 

Prof. Wojciech Suchorzewski

Paneliści:

  • Przedstawiciel Kolei Śląskich

Zagadnienia tematyczne:

- Rola transportu w funkcjonowaniu miasta
- Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego
- Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego
- Istota sprawności i efektywności systemu transportowego
- Mobilność w transporcie publicznym
- Idea smart w transporcie publicznym
- Transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność
- Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
- Digital signage

Grupa docelowa:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
- operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI
PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Paweł Rydzyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Project Manager w Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
Jerzy Roman - Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki