Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym 

27.08.2020 r.

Polskim miastom przychodzi borykać się z coraz to nowszymi problemami związanymi z ideą Smart Cities i rozwojem transportu publicznego. Zwłaszcza dzisiaj w dobie szybkiego rozwoju technologii i w czasie pandemii problem ten generuje dodatkowe niewiadome. Czy rozwój transportu publicznego przechodzi załamanie przez COVID-19? Czy ludzie nadal będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej? A może to czas, aby zwrócić uwagę na elektromobilność? Czy inteligentnie działające miasta mogą pomóc w walce z epidemią?

Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź biorąc udział w konferencji online!

Naszym celem jest stworzenie szytej na miarę konferencji online, podczas której prelegenci wydarzenia prezentować będą nowoczesne technologie, narzędzia i usługi służące do stworzenia miasta ekologicznego, przyjaznego mieszkańcom i niezawodnie zarządzanego.

Weź udział w konferencji online o poszukiwaniu dobrych praktyk, które można by uznać za element smart cities podczas wydarzenia "Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym" już 27 sierpnia 2020 roku.


Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Bartosz Dominiak - Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  "Transport publiczny w mieście – czy pandemia powstrzyma jego rozwój?"

 • Tadeusz Bartosiński - Zastępca dyrektora, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd m.st. Warszawy
  "Dyrektywa 2019/1161 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego"
  (Podczas wystąpienia prelegent omówi:
  - Definicję „czystych pojazdów”
  - Udział „czystych pojazdów” w zamówieniach publicznych
  - Kto musi stosować się do dyrektywy?
  - Zakres stosowania dyrektywy
  - Poziomy docelowe
  - Wpływ na budżety jst.)

 • Paweł Rydzyński – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu
  "Nie tylko metropolia... Jak rozwijać transport publiczny również poza dużymi miastami"
  (W ostatnich latach obserwuje się zjawisko "transportowej Polski dwóch prędkości": coraz szybszy i coraz bardziej przyjazny dla pasażera rozwój transportu publicznego w aglomeracjach oraz najczęściej niska jakość transportu poza metropoliami. Nie wszystko da się wytłumaczyć brakiem pieniędzy: często popełniane są proste błędy, które obniżają jakość transportu publicznego i sprawiają, że jego rola poza metropoliami spada praktycznie do zera. Jak te błędy naprawiać - na to pytanie spróbuje odpowiedzieć niniejsza prelekcja.)

 • Oskar Kulik - Ekspert od polityki klimatycznej, WWF
  "Trendy emisyjne w sektorze transportu i możliwości kontrybucji sektora transportu do realizacji celu neutralności klimatycznej"
  (Podczas prelekcji naświetlony zostanie kontekst polityki klimatycznej i konieczności dążenia do gospodarki neutralnej klimatycznie. Dla sektora transportu, będącego jednym z kluczowych emitentów gazów cieplarnianych, jest to szczególne wyzwanie. Transport publiczny oraz kolejowy są istotnym elementem zmiany – jak wskazują istniejące projekcje, nawet w przypadku głębokiej elektryfikacji transportu, działania te nie wystarczą do osiągnięcia neutralności klimatycznej i konieczne są znaczące przesunięcia w strukturze przewozów na korzyść kolei i transportu zbiorowego.)

 

 

Zagadnienia tematyczne:

 • Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
 • Mobilność i elektromobilność w transporcie publicznym
 • IoT
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie i rozwiązania antysmogowe
 • Aplikacje mobilne dla miast
 • E-płatności
 • Energooszczędne oświetlenia miejskie
 • Eystemy zarządzania infrastrukturą miejską
 • Monitoring miejski
 • Utrzymanie porządku i czystości
 • Digital Signage


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
 • przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Konferencja odbywać się będzie na platformie Click Meeting. Jest to narzędzie nie wymagające instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze. Logowanie do wydarzenia następuje poprzez przeglądarkę internetową.

PARTNERZY 

PATRONI HONOROWI
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Bartosz Dominiak - Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Paweł Rydzyński - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Tadeusz Bartosiński - Zastępca dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu, Urząd m.st. Warszawy

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.