Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym 

27.08.2020 r.

Polskie miasta mają problem z ideą smart cities. Czym właściwie jest smart cities? Czym różni się od miasta niebędącego smart? Zwłaszcza dzisiaj, w XXI wieku, w dobie szybkiego rozwoju technologii, który sprawia, że rozwiązania, jakie jeszcze kilka lat temu mogły uchodzić za innowacyjne, dziś można uznać za standard.

Weź udział w dyskusji o poszukiwaniu dobrych praktyk, które można by uznać za element smart cities podczas wydarzenia "Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym" już 27 sierpnia 2020 roku w Warszawie.

 

Podczas konferencji odbędzie się panel dyskusyjny: "Bezwzględny priorytet dla transportu publicznego – utopia czy konieczność we współczesnym mieście?"

 • elektryfikacja transportu publicznego (co poprawia jakość powietrza w mieście i zmniejsza hałas, ale nie rozwiązuje problemów zmian klimatycznych)
 • problematyka usytuowana transportu publicznego w systemie miejskiej mobilności w inteligentnym mieście (jak to zrobić, aby było tanio i efektywnie zarówno dla pasażera jak i dla miasta)
 • czy można pogodzić rozwijanie efektywnego transportu publicznego z rozwijaniem transportu indywidualnego w mieście? (czy można skutecznie wspierać transport zbiorowy bez ograniczania przywilejów kierowców samochodów indywidualnych?)

Moderator: Bartosz Dominiak - Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Paneliści:

 • Marcin Bazylak - Prezydent Dąbrowy Górniczej
 • Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
 • Piotr Borawski - Zastępca Prezydent Miasta Gdańska
 • dr Elżbieta Kozubek - Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Robert Żyśko - Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city, Urząd Miasta Lublin

 

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Tadeusz Bartosiński - Zastępca dyrektora, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd m.st. Warszawy
  "Dyrektywa 2019/1161 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego"
  (Podczas wystąpienia prelegent omówi:
  - Definicję „czystych pojazdów”
  - Udział „czystych pojazdów” w zamówieniach publicznych
  - Kto musi stosować się do dyrektywy?
  - Zakres stosowania dyrektywy
  - Poziomy docelowe
  - Wpływ na budżety jst.)

 • Paweł Rydzyński – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu
  "Nie tylko metropolia... Jak rozwijać transport publiczny również poza dużymi miastami"
  (W ostatnich latach obserwuje się zjawisko "transportowej Polski dwóch prędkości": coraz szybszy i coraz bardziej przyjazny dla pasażera rozwój transportu publicznego w aglomeracjach oraz najczęściej niska jakość transportu poza metropoliami. Nie wszystko da się wytłumaczyć brakiem pieniędzy: często popełniane są proste błędy, które obniżają jakość transportu publicznego i sprawiają, że jego rola poza metropoliami spada praktycznie do zera. Jak te błędy naprawiać - na to pytanie spróbuje odpowiedzieć niniejsza prelekcja.)

 • Oskar Kulik - Ekspert od polityki klimatycznej, WWF
  "Trendy emisyjne w sektorze transportu i możliwości kontrybucji sektora transportu do realizacji celu neutralności klimatycznej"
  (Podczas prelekcji naświetlony zostanie kontekst polityki klimatycznej i konieczności dążenia do gospodarki neutralnej klimatycznie. Dla sektora transportu, będącego jednym z kluczowych emitentów gazów cieplarnianych, jest to szczególne wyzwanie. Transport publiczny oraz kolejowy są istotnym elementem zmiany – jak wskazują istniejące projekcje, nawet w przypadku głębokiej elektryfikacji transportu, działania te nie wystarczą do osiągnięcia neutralności klimatycznej i konieczne są znaczące przesunięcia w strukturze przewozów na korzyść kolei i transportu zbiorowego.)

 

 

Zagadnienia tematyczne:

 • Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
 • Mobilność i elektromobilność w transporcie publicznym
 • IoT
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie i rozwiązania antysmogowe
 • Aplikacje mobilne dla miast
 • E-płatności
 • Energooszczędne oświetlenia miejskie
 • Eystemy zarządzania infrastrukturą miejską
 • Monitoring miejski
 • Utrzymanie porządku i czystości
 • Digital Signage


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
 • przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY 

PATRONI HONOROWI
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Bartosz Dominiak - Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Bazylak - Prezydent Dąbrowy Górniczej

Paweł Rydzyński - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Robert Żyśko - Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city, Urząd Miasta Lublin

Tadeusz Bartosiński - Zastępca dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu, Urząd m.st. Warszawy

dr Elżbieta Kozubek - Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.