PRELEGENCI


 

Image

Bartosz Dominiak - Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas (Prognozowanie, Planowanie Strategiczne i Foresight). Wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 radny m.st. Warszawy. Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast i smart city. Od 2015 r. prowadzi projekt Smart City Blog (www.smartcityblog.pl). Od grudnia 2018 r. jest zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Image

dr Elżbieta Kozubek – dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk o Ziemi. Ponad 30 lat była pracownikiem naukowym, asystentem,  następnie adiunktem. Od siedmiu lat związana jest z samorządem województwa mazowieckiego. Obecnie kieruje Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, w którym przygotowuje się najważniejsze dokumenty strategiczne i planistyczne województwa mazowieckiego.

Image

Paweł Rydzyński - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Związany z rynkiem transportu publicznego od 2007 roku. Specjalizuje się m.in. w analizie systemów transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem integracji podsystemów transportu w zakresie rozkładów jazdy i taryf, jak również w funkcjonowaniu spółek zajmujących się transportem publicznym oraz realizacji planów transportowych. Autor licznych publikacji podejmujących tematykę przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce, współautor m.in. opracowań pn. „Biała Księga Transportu. Kolej na działania”, „Biała Księga Mobilności w Aglomeracjach” oraz „Biała Księga: Konkurencja w transporcie kolejowym”.

Image

Tadeusz Bartosiński - Zastępca Dyrektora, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd Miasta st. Warszawy

Studia w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej (dyplom 1980r.)
1982-1989 - działalność własna
1989-2000 - PEKAES zatrudnienie w Spółkrach Grupy - branży logistyka międzynarodowa.
2000-2003 - koordynator działalności przewozowej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie
2004 - 2008 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
2009-2010 - Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu "Zarządzanie w Administracji Publicznej"
Od 2008r. zajmuje się problematyką transportu publicznego w kontekście funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pomocy publicznej w transporcie. Prowadzi szkolenia z zakresu obliczania kwoty rekompensaty w transporcie publicznym. Od XI 2009 r. do IV 2014 r. był Przewodniczącym Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej przy NOT. Natomiast od marca 2014 r. jest Zastępcą Dyrektora w Biurze Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Image

Robert Żyśko - Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin

Ukończył ekonomię oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, autor publikacji z dziedziny rynków finansowych, rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Autor i współautor dokumentów strategicznych Gminy Lublin oraz innych samorządów. Koordynator projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030" w ramach konkursu dotacji Human Smart Cities.

Image

Marcin Bazylak - Prezydent Dąbrowy Górniczej

Od 2006 roku pracuje w dąbrowskim samorządzie. Był szefem zespołu roboczego, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej, a jako pełnomocnik prezydenta odpowiadał za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Pracował przy opracowaniu standardów budżetów partycypacyjnych w Polsce, stały uczestnik Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuje idę dialogu i współpracy. Za największe wyzwania stojące w najbliższych latach przed Dąbrową Górniczą uważa poprawienie jakości transportu publicznego, rewitalizację śródmieścia i „oddanie go mieszkańcom” oraz pozyskiwanie inwestorów zapewniających rozwój gospodarczy.

Image

Oskar Kulik - Ekspert od polityki klimatycznej, WWF

Jest specjalistą ds. polityki klimatyczno-energetycznej w Fundacji WWF Polska, w której przede wszystkim zajmuje się prowadzeniem grup roboczych dotyczących neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku w najważniejszych sektorach gospodarki. Oskar Kulik wcześniej pracował w ClientEarth jako koordynator projektu. Absolwent IS UW oraz studiów ze zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Utrechcie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.