PARTNERZY


 

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Warszawska Izba Turystyki jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Do podstawowych zadań Izby w szczególności należy:
- przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w tej dziedzinie na terenie działania Izby
- podejmowanie działań mających na celu promocję i rozwój usług turystycznych. 

Przewodniczącym Warszawskiej Izby Turystyki jest Pan Andrzej Piotr Żukowski.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.