PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER BRĄZOWY

Netia SA
dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line. W ofercie Netii dla biznesu znajduje się szeroka gama rozwiązań z zakresu szeroko pojętej teleinformatyki, począwszy od rozwiązań głosowych (tradycyjnych oraz IP), transmisji danych, dostępu do internetu, po szereg nowoczesnych rozwiązań zintegrowanych, opartych o przetwarzanie w tzw. chmurze oraz zaawansowanych usług Data Center. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują takie usługi jak: Unified Communications, czy Cloud Server, zapewniająca bezpieczną i skalowalną infrastrukturę IT. Netia ma również w swojej ofercie najnowocześniejsze rozwiązania do dystrybucji treści poprzez internet (Netia CDN - Content Delivery Network) oraz wideokonferencji - Netia Video Anywhere, która pozwala na przeprowadzanie wielostronnych rozmów wideo w jakości 4K.

PATRONAT HONOROWY

Polska Izba Hotelarstwa - Powstała w 2003 roku. Reprezentuje branżę hotelarską w Polsce. Jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje na rzecz jej rozwoju oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Izba promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży. IGHP dba o interesy polskich hotelarzy na arenie międzynarodowej.

Izba Turystyki  Rzeczypospolitej Polskiej została powołana  na Kongresie Założycielskim w kwietniu 2009 roku. Celem Izby Turystyki RP jest m.in.: reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego, udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań członków w rozwoju biznesu turystycznego, inicjowanie i organizowanie działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki turystycznej, promocji turystycznej, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach, organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi.

Dolnośląska Izba Turystyki istnieje od 1992 roku. Przez pierwsze 10 lat funkcjonowała jako oddział branżowy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Obecnie, po ponad 25 latach działalności Izba zrzesza 98 członków, w tym biura podróży, agencje turystyczne, hotele, pensjonaty, przewoźników, szkoły językowe, księgarnie turystyczne i firmy gastronomiczne. Za cele Izba postawiła sobie: reprezentowanie i ochronę interesów członków, dążenie do rozwoju turystyki, organizaowanie działań i współdziałania w przedsięwzięciach zapewniającch dogodne warunki rozwoju gospodarki turystycznej, kształtownie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej członków Izby.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Celem OSSKiC jest w szczególności reprezentowanie interesów zawodowych zrzeszonych członków Stowarzyszenia, popieranie sztuki kulinarnej i cukierniczej, kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych, uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych członków, rozwijanie i kształtowanie wzorców racjonalnego żywienia w społeczeństwie.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki