PARTNERZY WYDARZENIA
PATRONAT HONOROWY

Instytut Hotelarstwa bada, analizuje i opisuje krajowy rynek hotelarski. Tworzy raporty, opinie, rekomendacje. Wyniki opiera głównie na wynikach własnych audytów, badań i inspekcji. Monitoruje krajową branżę hotelarską. Ocenia, opiniuje i współtworzy projekty inwestycyjne. Realizuje dedykowane szkolenia zamknięte.

Polska Izba Hotelarstwa zostałą powołana do działania w lutym 2002 r.  Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej. Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

Związek Pracodawców HoReCa (ZP HoReCa) to organizacja branżowa, która reprezentuje i chroni polski rynek gastronomiczny w kraju i za granicą. Do jej zadań należy działanie na rzecz rozwiązywania problemów branży, tworzenia korzystnych dla jej rozwoju warunków, a także dbanie o pozytywny wizerunek sektora. Organizacja powstała w 2016 roku z inicjatywy wiodących przedstawicieli branży i obecnie zrzesza około 1600 lokali gastronomicznych na terenie całego kraju.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki