PRELEGENCI

- dr Andrzej Marjański - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Jego zainteresowania badawcze związane z bezpieczeństwem narodowym koncentrują się na problematyce zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Ponadto specjalizuje się w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi i przedsiębiorczości. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych oraz jako ekspert w komisjach oceny projektów gospodarczych. W obrębie tematyki bezpieczeństwa prowadzi wykłady z organizacji i zarządzania, zarządzania kryzysowego, logistyki sytuacji kryzysowych oraz organizacji systemów ratownictwa i ochrony ludności. Członek International Atlantic Economic Society (USA), IFERA - International Family Enterprise Research Academy oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Jest również wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach. Uprawia także strzelectwo w Łódzkim Towarzystwie Strzeleckim Bractwo Kurkowe. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz redaktorem serii publikacji „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe”. Pełni funkcję redaktora tematycznego w periodykach naukowych „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, „Journal of Intercultural Management” oraz International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability (Indonezja). Jest członkiem komitetów naukowych m.in. Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe” oraz Konferencji Naukowej „Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI wieku - Bezpieczeństwo publiczne wczoraj i dziś”.    

Jerzy Choromański – Specjalista ds. zarządzania kryzysowego – Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Uczestnik szeregu szkoleń (krajowych i zagranicznych) oraz konferencji i seminariów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi, w tym m.in.: „Airport Maintenance Operations and Development Course”, „Aviation Security Instructor Course”, „Cargo Security Course”, „Airport Security Operations Course”, „Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na lotniskach”, „Crisis Management Course”. Autor cyklu publikacji na temat terroryzmu opublikowanych w wewnętrznym magazynie pracowników Portów Lotniczych. Współautor szeregu procedur i instrukcji oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w tym Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego. Odznaczony odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA TRANSPORTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ".

dr Elżbieta Sideris - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego
Starszy wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Studium Medycyny Katastrof. Psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta CBT ; Twórczyni Instytutu Ratownictwa Psychologicznego i Fundacji Oswoić Stres. Psycholog orzecznik uprawniony do: badań kierowców oraz osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń; pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem; Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Trener/szkoleniowiec m.in. stres w organizacji, komunikacja w organizacji, budowanie zespołu, wypalenie zawodowe, strategie interwencji kryzysowej; Konsultant psychologiczny współpracujący m.in. z Ministerstwem Zdrowia, SPRM,  Centrami Zarządzania Kryzysowego, SG, Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawa, ZDZ; Superwizor zespołów pracowniczych OPS i pomocowych organizacji pozarządowych. Koordynator  Forum Współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Mazowieckim z organizacjami pozarządowymi; Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu ratownictwa i pomocy psychologicznej; Brała udział w wielu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym m.in. dotyczących sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego. Jako ekspert zapraszana do udziału w programach telewizyjnych i radiowych, publikowała m.in. w magazynach „ W akcji”, i „Na ratunek”,” Przegląd Pożarniczy”. Główny ekspert Polskiego Radia S.A.

dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Specjalizuje się w badaniach nad terroryzmem i jego zwalczaniem, policyjnymi i wojskowymi jednostkami specjalnymi. Stały współpracownik portalu special-ops.pl, autor siedemnastu opracowań naukowych i ponad pięćdziesięciu artykułów publicystycznych.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Please publish modules in offcanvas position.