Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego

 

29.09.2023

Stan cyberbezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa informacji, w jednostkach samorządu terytorialnego jest niewystarczający, co potwierdzają oficjalne dokumenty. Jednocześnie aktywność cyberprzestępców rośnie, a jednostki samorządu terytorialnego stają się ich coraz łatwiejszym i atrakcyjniejszym łupem.
Niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji może bowiem doprowadzić do wycieku, utraty lub sfałszowania danych posiadanych przez urząd.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt jest skierowany do ponad 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i województw.
Na co samorządy mogą przeznaczyć pieniądze?
- opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- specjalistyczne szkolenia
- zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej, weź udział w webinarium:

"Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego"
29 września 2023 r, godz. 09.00 - 14.00

Wstęp wolny, wymagana rejestracja->>

 

W programie:

 

- Dominik Styczyński - Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Styczyński
"Problematyka i specyfika postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z sektora IT, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa"
(W ramach tego tematu prelegent poruszy kilka wybranych kwestii, na które zamawiający z JST powinni zwrócić uwagę przygotowując i prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu IT oraz cyberbezpieczeństwa.)

 

- Łukasz Grzesiak - Dyrektor BU Cloud, Arrow Electronics
"Cyberbezpieczeństwo w świecie Storage – którego z liderów Gartnera wybrać?"

 

- Robert Posłajko – Dyrektor Marketingu i Rozwoju w Axence
"Świadomy użytkownik i dobre praktyki działu IT - jak osiągnąć wyższy poziom cyberbezpieczeństwa w JST."
(W projekcie Cyberbezpeiczny Samorząd nacisk położony jest na synergie działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym. Pokażemy jak połączyć edukacje pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa ze skutecznymi narzędziami działu IT. Synergia wiedzy i dobrych praktyk to najszybsze i najlepsze sposoby obrony przez wzmożonymi atakami i incydentami! Pokażemy w praktyce zaawansowane systemy IT tj. Axence nVision® oraz nową platformę budowania świadomości Axence SecureTeam®. Doradzimy też jak skutecznie wpisać te rozwiązania w ramy projektu Cyberbezpieczny Samorząd oraz jak te spełnić wymogi norm i standardów np. KRI.)

 

- Adam Gawryś - Lider zespołu Development, Uniteam i Agata Waś- Wojtkowska - Key Account Manager, Uniteam
"Jak zarządzać dostępem do kluczowych zasobów i informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami - na przykładzie IDM PASK"
(Podczas prelekcji prelegenci pokażą, jak zarządzać dostępem zgodnie z regulacjami i normami np. GDPR/RODO, ISO 27001 i Rekomendacją D KNF. Wyjaśnią jak prawidłowo spełnić zasadę minimalnych uprawnień oraz jak uniknąć sytuacji, w której nieaktywne tożsamości mają dostęp do zasobów firmowych. Pokażą w jaki sposób automatyzować zadania związane z onboardingiem i offboardingiem oraz jak zarządzać dostępami przez role. Przedstawią także możliwości raportowania o historycznych i aktualnych dostępach)

 

- Maciej Kowalczyk - Konsultant ds. rozwiązań biznesowych, Comarch SA i Marcin Kacprzak - Senior Sales Engineer, Central&Eastern Europe Cybereason
"Skuteczna ochrona przed Ransomware i nie tylko - EDR jako niezbędny element cyberbezpieczeństwa JST"

 

- Marcin Pera - Expert, Statlook Polska
"Cyberbezpieczeństwo, praca zdalna i zarządzenie zasobami IT w pakiecie. Poznaj Statlooka"
(Poszukujesz oprogramowania, które zwiększy poziom cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie ułatwi zarządzanie zasobami IT, pracą zdalną, zapewni skuteczne i proste rozwiązanie helpdeskowe, a także bezpieczeństwo danych osobowych? Program Statlook gwarantuje rozwiązania powyższych kwestii, ułatwia pracę administratorów oraz managerów, daje też możliwość stworzenia wewnętrznego kanału zgłoszeń dla Sygnalistów)

 

 

Tematyka konferencji:

- Cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych
- Cyfryzacja jednostek publicznych - sprzęt IT i oprogramowanie
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem
- Cloud computing
- Niezawodność infrastruktury informatycznej
- Zarządzanie zasobami infrastruktury gminy, miasta i powiatu
- Podstawy prawne informatyzacji w samorządzie terytorialnym
- Audyty i szkolenia


Grupa docelowa:
Przedstawiciele administracji samorządowej, odpowiedzialni za:
- teleinformatykę
- planowanie i zakup infrastruktury
- bezpieczeństwo IT, danych, informacji
- komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
- zarządzanie dokumentacją
- usprawnienie procesów
- przetargi

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Łukasz Grzesiak - Dyrektor BU Cloud, Arrow Electronics

Marcin Kacprzak - Senior Sales Engineer, Central&Eastern Europe, Cybereason

Dominik Styczyński - Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Styczyński

Adam Gawryś - Lider zespołu Development, Uniteam

Maciej Kowalczyk - Konsultant ds. rozwiązań biznesowych, Comarch SA

Robert Posłajko – Dyrektor Marketingu i Rozwoju w Axence

Agata Waś- Wojtkowska - Key Account Manager, Uniteam

Marcin Pera - Expert, Statlook Polska

© 2023 PIRB. All Rights Reserved.