21.06.2018 r.

DATA CENTER NOWEJ GENERACJI

Szanowni Państwo
21 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Data Center Nowej Generacji"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:
- Grzegorz Bernatek - Lead TMT Analyst, Audytel S.A.
"Trendy na rynku usług data center. Kiedy warto zbudować własną serwerownię?"
(Prelegent podczas prezentacji rozwinie następujące zagadnienia: Polski rynek data center na tle rynków na świecie; Czynniki rozwoju rynku polskiego; Główne trendy; Czy potrafimy liczyć koszty budowy własnego data center?)

- dr inż. Jerzy Proficz - Z-ca Dyrektora CI TASK, Politechnika Gdańska
"Usługi i infrastruktura obliczeniowa Centrum Informatycznego TASK naPolitechnice Gdańskiej"


- Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólnik w kancelarii act BSWW i Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW

"Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO) – wyzwania dla centrów danych"

- dr inż. Władysław Iwaniec - docent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
"Ochrona kryptograficzna kopii danych"
(Podczas wykładu prelegent poruszy następujące zagadnienia: Dane „w spoczynku” i dane „w drodze”; Zalecenia do polityk bezpieczeństwa; Zagadnienia wyboru dziedziny szyfrowania danych; Zastosowanie TDE; Wybór algorytmów szyfrowania; Tworzenie bezpiecznych kanałów transmisji dla przesyłania kopii danych; Problemy przeciwstawnych wymagań – „prawo do bycia zapomnianym” vs „obowiązek integralności”; Niektóre zagadnienia prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia i umów o świadczenie usługi. )

- Krzysztof Szczygieł - Prezes zarządu, Polski Instytut Data Center S.A.
"Normy EN 50600 ed. 2 klasyfikacja dostępności"
(W ramach prelekcji słuchacz zapozna się z aktualnym stanem normalizacji europejskiej w zakresie odnoszącym się do infrastruktury fizycznej Data Centeroraz z planami nowych opracowań pod kątem wymogów co do klasyfikacji dostępności data center. Celem wykładu jest wyjaśnienie słuchaczom na czym polegają różnice w poszczególnych parametrach klasyfikacyjnych data center oraz wskazanie wpływu poszczególnych zapisów normatywnych na założenia i sposób prowadzenia przedsięwzięcia jakim jest budowa Data Center. Znajomość aktualnych opracowań normalizacyjnych jest niezbędną wskazówką dla osób biorących udział w procesie tworzenia Data Center z punktu widzenia zrozumienia wytycznych projektowych jak również określenia oczekiwanej jakości infrastruktury. Wykład przeznaczony jest dla menedżerów informatyki, dyrektorów infrastruktury (technicznych) przedsiębiorstw przygotowujących się do budowy lub modernizacji własnego Data Center. Zawiera również wiedzę przydatną dla osób na stanowiskach inżynierskich przygotowujących wymagania i założenia do koncepcji i projektów Data Center jak również dla osób oceniających infrastrukturę istniejących Data Center.)Tematyka konferencji:
 • Projektowanie data center
 • Budowa data center
 • Zarządzanie infrastrukturą danych – efektywność i obniżanie kosztów
 • Zapasowe centrum danych
 • Energooszczędne systemy zasilania awaryjnego
 • Wirtualizacja i automatyzacja dc
 • Chłodzenie i zasilanie w centrum danych
 • Uruchamianie i zarządzanie danymi w chmurze
 • Efektywność energetyczna – jak optymalizować koszty energii
 • Bezpieczeństwo danych – backup i ochrona danych
 • Odtwarzanie danych po awarii
 • Usługi kolokacji

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmie za inwestycje, bezpieczeństwo danych, ciągłość biznesu m.in.:
 • CIO, kierownicy działów IT
 • Członkowie Zarządu ds. IT, nowych inwestycji
 • Dyrektorzy i Kierownicy techniczni
 • Osoby zarządzające infrastrukturą IT
 • Dyrektorzy finansowi
 • Szefowie bezpieczeństwa danych
 • Business Continuity Managerowie
 • Dyrektorzy strategiczni
 • Kierownicy projektów oraz analitycy
 • Administratorzy systemów IT
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy:materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.
PATRONI HONOROWI
arm_230.jpg
piit_200px.jpg
pdca_200.png
1_iztech-logo-250.jpg
logo-instytutu_mii_200.png
PARTNER SREBRNY
dcx.jpg

PARTNER

audytel_200.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

task_150.png
bsww.png
pidc150.jpg

PRELEGENCI

Grzegorz Bernatek - Lead TMT Analyst, Audytel S.A.
dr inż. Władysław Iwaniec - docent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólnik w kancelarii act BSWW
dr inż. Jerzy Proficz - Z-ca Dyrektora CI TASK, Politechnika Gdańska
Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW
Krzysztof Szczygieł - Polski Instytut Data Center S.A.
© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Kontakt:

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. zo.o.

tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
e-mail: biuro@pirbinstytut.pl