13.12.2023


"CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji"

 

Szanowni Państwo
13 grudnia 2023 roku odbyło się webinarium "CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na FACEBOOKu i LINKEDIN.

 

Wykłady poprowadzili:

- Konrad Puchała - Department Manager, Storage & Data Protection, Advatech Sp. z o.o.
"Spokojny sen działu IT: pewność odtworzenia i odporność na ransomware"

 

- Piotr Adamczyk - Technical Account Manager, Axence
"Świadomość użytkowników i dobre praktyki działu IT - jak osiągnąć wyższy poziom cyberbezpieczeństwa i spełnić wymogi NIS2".

 

- Jakub Jagielak - Technology Leader - Security, Atende
"Automatyzacja odpowiedzi na incydent w kontekście NIS2"

 

- Maciej Wawrzyniak - Cloud Solutions Expert w AB S.A.
"Chmura Microsoft 365 a zgodność z dyrektywą NIS 2.0"
(Prezentacja przybliży Państwu jak chmura Microsoft 365 i Azure pomaga adresować wymogi stawiane podmiotom kluczowym i ważnym w kontekście dyrektywy NIS 2.0. Szczególny nacisk położony zostanie na takie produkty jak Microsoft 365 Business Premium, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Endpoint, Intune, Azure Information Protection, Microsoft Entra ID oraz Sentinel.)

 

- Przemysław Przybylski - główny specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji
"NIS2 i nowelizacja ustawy o KSC"


- Łukasz Magdziak - starszy specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji
"Ochrona infrastruktury krytycznej"

 

- Karolina Kulikowska-Gruszecka - Senior Associate w Praktyce IP&TMT, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Obsługa incydentów na gruncie dyrektywy NIS2"

 

- Marek Woda - Account Technology Strategist, Ivanti
"Zarządzanie i zabezpieczanie infrastruktury za pomocą systemów Ivanti w świetle dyrektywy NIS-2"

 

- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

 

- Tomasz Badowski - Sales Director w Etteplan Poland
"Praktyczne aspekty wdrażania procesu Secure Product Development Lifecycle zgodnie z normą IEC 62443-4-1"

 

- Beata Kwiatkowska - Business Development Officer, Secfense Sp. z o.o. i Bartosz Cieszewski - Solutions Architect, Secfense Sp. z o.o.
"Każda organizacja może stać się odporną na phishing.
Jak szybko i bezinwazyjnie wyeliminować to ryzyko"

(Zagrożenie dla organizacji nie musi wynikać z bezpośredniego ataku na infrastrukturę IT. Celami takich ataków często bywają aplikacje webowe oraz poczta e-mail. Faktem bowiem jest to, że wciąż najsłabszym elementem cyberobrony jest człowiek.
Podmioty objęte NIS2 będą musiały spełnić zestaw wymagań dotyczących analizy ryzyka dla bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony informacji, a także oceny i wdrażania środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie uwzględniających: wielkość podmiotu, prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów i ich dotkliwość.
Uczestnicząc w naszym spotkaniu dowiecie się Państwo:

  • Jak wysokie jest ryzyko skutecznego ataku phishingowego.
  • Jaki jest prosty, dostępny dla każdej organizacji, sposób na wyeliminowanie tego ryzyka w sposób bezinwazyjny.

W drugiej części wystąpienia zaprosimy na live demo, podczas którego zobaczycie Państwo:

  • Pokaz phishingu użytkownika zabezpieczonego zwykłym mechanizmem silnego uwierzytelniania za pomocą złośliwego proxy - Evilnginx (najpowszechniejsza i ekonomiczna forma ataku).
  • Zabezpieczenie aplikacji przeciwko takiemu atakowi.
  • Pokazanie w żywym systemie jak łatwo i szybko skonfigurować takie zabezpieczenie.)

 

 

Tematyka konferencji:

- najważniejsze obowiązki wynikające z NIS 2 i ustawy KSC
- ochrona infrastruktury krytycznej
- skuteczne zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa
- prawne aspekty obsługi incydentu
- pseudonimizacja i szyfrowanie danych
- ochrona przed ransomware
- certyfikacja produktów i usług ICT
- bezpieczeństwo zasobów i informacji
- rozwiązania technologiczne dla SOC
- backup i archiwizacja danych
- rozwiązania klasy Network Detect & Response
- bezpieczna migracja do chmury


Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne i możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

 

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Karolina Kulikowska-Gruszecka - Senior Associate w Praktyce IP&TMT, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Konrad Puchała - Department Manager, Storage & Data Protection, Advatech Sp. z o.o.

Piotr Adamczyk - Technical Account Manager, Axence

Beata Kwiatkowska - Business Development Officer, Secfense Sp. z o.o.

Marek Woda - Account Technology Strategist, Ivanti

Maciej Wawrzyniak - Cloud Solutions Expert w AB S.A.

Bartosz Cieszewski - Solutions Architect, Secfense Sp. z o.o.

Tomasz Badowski - Sales Director w Etteplan Poland

Jakub Jagielak - Technology Leader - Security, Atende

© 2023 PIRB. All Rights Reserved.