Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego
30.01.2020

Szanowni Państwo
30 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Prelekcje poprowadzili:

 • dr Paweł Gawłowski - adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia służb ratowniczych z zakresu segregacji wstępnej"
  (Wykonanie segregacji wstępnej odbywa się zwykle pod presją czasu i jest nierzadko obarczone popełnieniem błędu przez ratownika z zakresu undertriage i overtriage. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostateczna edukacja w tym zakresie. Wynika to z braku możliwości cyklicznego szkolenia wszystkich ratowników z przeprowadzenia segregacji wstępnej oraz kierowania akcją ratowniczą. Większość pozorowanych akcji jest pokazem, który nie ma w sobie walorów edukacyjnych. Taki stan rzeczy mogą zmienić nowoczesne technologie, które pomagają kształcić ratowników m.in. z wykonania segregacji wstepnej. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i gier symulacyjnych to jedna z metod wspomagania procesu edukacji w tym zakresie. Czy symulacja symulacji ma sens? Każda metoda ma sens jeśli podnosi efektywność działań ratowników na miejscu wypadku masowego i katastrofy.)

 • st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek - oficer Państwowej Straży Pożarnej
  "Ochrona przeciwpożarowa w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń"
  (Zapewnianie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń wymaga zróżnicowanych ilościowo i jakościowo działań. Wymaga zaangażowania wielu służb, inspekcji i straży. Ochrona przeciwpożarowa zdaje się być jednym z istotniejszych wymiarów zapewniania bezpieczeństwa we wspomnianym kontekście. Odnosi się swoim zakresem do m. in. specyficznych rodzajów zagrożeń, efektu domina ich rozwoju, a także problematyki ewakuacji. Analiza wymienionych zagadnień pozwala na uzupełnienie informacji o bezpieczeństwie imprez masowych i zgromadzeń o te dotyczące bezpieczeństwa powszechnego, kreśląc ramy współpracy między podmiotami państwowymi i prywatnymi.)

 • Grzegorz Wałdoch - Pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion Sp. z o.o.
  "TETRA od Grupy Energa - usługi łączności krytycznej"

 • Jacek Kołodziejczak - specjalista do spraw handlowych i doradca techniczy w firmie TVprzemyslowa / aeroMind
  "Przekaz obrazu z ziemi i powietrza kluczem do sprawnej kooperacji służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego"

 • Bartłomiej Kołodziej - Business Development Manager w Impakt S.A
  "Zasilanie awaryjne PowerWalker w sektorze IT"

 • Roman Ożóg - Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, Urząd Lotnictwa Cywilnego
  "Bezpieczeństwo lotnicze - reakcja na współczesne zagrożenia"


 • płk w st. spocz., prof, dr hab. Ryszard Jakubczak -  Ekspert ds. bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Security Direct
  "Aktualny wyraz Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego"
  (Wystąpienie dotyczy Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego i jego uaktualnienia zgodnie z zaleceniami wypływającymi z Unii Europejskiej. W zasadniczej mierze jest on kontynuacją wynikającą z dotychczasowych postanowień, jednak są w nim nowe akcenty, które należy mieć na względzie od początku 2020 roku – na kolejne dwa lata. I wprowadzić je do przedsięwzięć w krajowym zarządzaniu kryzysowym)

 • mgr Katarzyna Zielińska - opiekun i założyciel Koła Medycznego „SOS SMS”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
  "Najbardziej zaskakujące akcje terrorystyczne XXI w. - współpraca służb zarządzania kryzysowego i popełnionych błędów podczas tej współpracy"
  (Współpraca służb zarządzania kryzysowego w związku z atakami terrorystycznymi. Podczas prelekcji poruszony zostanie problem należytej, zgodnej z obowiązującymi procedurami współpracy, a teza zostanie poparta przykładami w postaci najbardziej zaskakujących akcji terrorystycznych zrealizowanych w XXI w. Wskazane zostaną błędy, braki i niedoskonałości, które zaważyły na ich powodzeniu)


 

Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności
 • Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image

WYSTAWCY

Image
Image

PATRONI HONOROWI

Image
Image

PRELEGENCI

dr Paweł Gawłowski - adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Grzegorz Wałdoch - Pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion Sp. z o.o.

Jacek Kołodziejczak - specjalista do spraw handlowych i doradca techniczy w firmie TVprzemyslowa / aeroMind

st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek - oficer Państwowej Straży Pożarnej

płk w st. spocz., prof, dr hab. Ryszard Jakubczak -  Ekspert ds. bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Security Direct

Bartłomiej Kołodziej - Business Development Manager w Impakt S.A

mgr Katarzyna Zielińska - opiekun i założyciel Koła Medycznego „SOS SMS”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

Roman Ożóg - Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, Urząd Lotnictwa Cywilnego

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.