PARTNERZY


 

Image

Enspirion Sp z o.o. to przedsiębiorstwo telekomunikacyjne oferujące TETRA - standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Jest najstarszym polskim agregatorem realizującym usługę DSR, na największy udział na rynku zagregowanych MW w przetargach na DSR. Jest spółką z Grupy Kapitałowej ENERGA.

Image

Główny obszar działania firmy IBCOL to promowanie międzynarodowej współpracy i transfer technologii. Sprzedaż bezpośrednia i pośrednictwo w dostarczaniu rozwiązań i usług w dziedzinach: lotnictwo, bezpieczeństwo, obronność. Znajomość zagadnień opiera się na ugruntowanej wiedzy zawodowej i operacyjnej naszych pracowników, którzy już od ponad dwóch dekad realizują z powodzeniem rozwiązania w szeroko pojętej dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa oraz naszym nieustannym dążeniu do systematycznego pogłębiania wiedzy i zrozumienia specjalnych potrzeb naszych klientów. Oferujemy: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia dla użytkowników. Naszym celem jest zwiększanie wartości dodanej produktów poprzez badania i rozwój prowadzone w Polsce. Posiadamy wszystkie uprawnienia i certyfikaty upoważniające do obrotu min. koncesję MSWSiA, certyfikaty systemów zarządzania jakością ISO oraz AQAP a także certyfikaty w zakresie ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa przemysłowego.

Oto lista produktów IBCOL:
- Powietrzne systemy bezzałogowe
- Systemy powietrznej analizy obrazowej terenu, wsparte sztuczną inteligencją
- Systemy kontroli i wsparcia bezpieczeństwa dla lotnisk, obiektów publicznych oraz służb mundurowych
- Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i promieniotwórczego (CBRN)
- Systemy wsparcia poszukiwań poszkodowanych w terenie zurbanizowanym, industrialnym i w gruzowiskach
- Wyposażenie saperskie i inżynieryjne EOD/IEDD/C-IED
- Broń strzelecka, systemy optyczne i optoelektroniczne
- Symulatory strzeleckie, systemy treningowe i amunicja
- Wywiad i technologia RF

Image

Hexagon, a w jego strukturach również Intergraph Polska, jest globalnym dostawcą technologii informatycznych dedykowanych dla specjalistycznych rozwiązań w ramach systemów dyspozytorskich, systemów obsługi przedsiębiorstw sieciowych oraz szeroko rozumianych rozwiązań GIS. W ramach wsparcia dla organizacji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym jesteśmy dostawcą systemów dyspozytorskich, systemów planowania i koordynacji przeprowadzania akcji ratowniczych. Systemy Hexagon wpisują się w ideę ‘Safe City’ czyli szeregu systemów koordynujących pracę ludzi, ale również zbierających dane z czujników, mając na celu utworzenie bezpieczniejszego środowiska dla obywateli. Nasze systemy są obecne na całym świecie w jednostkach, które jednoznacznie kojarzą się z bezpieczeństwem publicznym takich jak, ratownictwo medyczne, policja, ale również jako systemy miejskich ośrodków zarządzania zdarzeniami czy w dużych przedsiębiorstwach z branży kolejowej, energetycznej.

 

Image

Euro Pro Group od 10 lat na rynku zajmuje się sprzedażą kamer termowizyjnych FLIR w tym kamer termowizyjnych dla dronów jako Autoryzowany Dystrybutor na Polskę.

Posiadamy doświadczoną kadrę , dzięki której prowadzimy jako jedyny Dystrybutor w Polsce ośrodek Szkoleniowy Infrared Training Center , prowadząc szkolenia z zakresu termowizji z drona, badań termowizyjnych w energetyce , budownictwie oraz paneli solarnych. Dzięki szerokiemu zastosowaniu termowizji z drona dostarczamy dla służb mundurowych,ratunkowych, ośrodków szkoleniowych , rozwojowych i badawczych zdobywając coraz szersze grono klientów. Patrzymy w przyszłość z optymizmem wdrażania najnowszych rozwiązań firmy FLIR.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.